Home

Meer inzetten op het hervestigingsprogramma

30/04/2015
Staatssecretaris Theo Francken doet opnieuw een oproep aan de OCMW’s voor de integratie van hervestigde vluchtelingen.

In navolging van het regeerakkoord en als antwoord op de oproep van de internationale gemeenschap tot meer solidariteit, zal België zijn hervestigingsprogramma voor vluchtelingen uitbreiden. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken doet opnieuw een oproep aan de OCMW’s om het programma te versterken.Sinds 2013 zijn meer dan 40 OCMW’s in ons land partner in het hervestigingsprogramma. Na selectie van de vluchtelingen door het CGVS en een eerste verblijf in een opvangcentrum van Fedasil, hebben de gekozen vluchtelingen nood aan een aangepaste woning en steun bij de integratie. Voor deze begeleiding op maat wordt een beroep gedaan op de OCMW’s. Zij hebben een sleutelrol op het lokale niveau.Convivial en Caritas, 2 ngo’s met veel ervaring, bieden steun aan de OCMW’s bij het uitvoeren van deze opdracht. De deelnemende OCMW’s krijgen een financiële tegemoetkoming via het nieuwe Europese fonds voor Asiel en Migratie (AMIF).OCMW’S die zich kandidaat willen stellen, of meer informatie willen, kunnen contact nemen met Fedasil (T 02/548 80 51 of resettlement@fedasil.be). Meer praktische informatie staat ook op de infopagina voor OCMW’s.Raadpleeg ook de stellingname van de Staatssecretaris in de Kamer.