Home

Europese fondsen

2014 - 2020: Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Vanaf 2014 geeft het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) - ter beschikking gesteld door de EU - financiële steun aan de lidstaten voor activiteiten ten gunste van verzoekers om internationale bescherming, vluchtelingen en hervestigde personen. Verder ondersteunt het maatregelen inzake integratie en terugkeer (vrijwillig en gedwongen). Het Fonds voor Interne Veiligheid financiert de politiesamenwerking, de preventie van en strijd tegen de criminaliteit, de crisisbeheersing en de activiteiten aan de buitengrenzen.

Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dankzij het AMIF

2007-2013: Europese fondsen

Tussen 2007 en 2013 stelde de EU vier fondsen ter beschikking van de lidstaten : het Europees Vluchtelingenfonds (EVF), het Europees Terugkeerfonds, het Buitengrenzenfonds en het Europees Integratiefonds.

Het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) werd door de Europese Unie in het leven geroepen met de bedoeling om in de deelnemende lidstaten projecten mee te financieren voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming, de integratie van vluchtelingen of voor hervestiging.

Het Europees Terugkeerfonds is een programma van de Europese Unie dat inspanningen van de lidstaten ondersteunt met betrekking tot een beter beheer van vrijwillige en gedwongen terugkeer.