Home

Vrijwillige terugkeer

Het vrijwilligeterugkeerprogramma 

Migranten kunnen op elk moment beslissen om terug te keren naar hun land van herkomst. Dat kan via het vrijwilligeterugkeerprogramma.

Het vrijwilligeterugkeerprogramma is bedoeld voor alle migranten: verzoekers om internationale bescherming, uitgeprocedeerde verzoekers en migranten zonder wettig verblijf. De terugreis wordt georganiseerd vanuit België tot in het land van herkomst en omvat vervoerkosten en bijstand voor een vlotte terugkeer. De terugkeer gebeurt in alle rust en discretie.

Via het programma kan de terugkeerder ook een terugkeerpremie en re-integratiesteun krijgen in zijn land van herkomst, in functie van de persoonlijke situatie.  De terugkeerder kan de re-integratiesteun gebruiken om een zaak op te starten, een woning te huren of te renoveren, medische kosten te betalen enz.

Om migranten te informeren en te begeleiden op een eventuele terugkeer beschikt Fedasil over loketten in Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi. Daarnaast bestaat er een heel netwerk van organisaties – sociale diensten, ngo’s, gemeenten, migrantenorganisaties – die ook bevoegd zijn om migranten te informeren en hen bij hun beslissing te begeleiden. Om verzoekers om internationale bescherming te informeren zijn er maatschappelijk werkers en terugkeerbegeleiders aanwezig in de opvangcentra.

Informatie voor migranten

Om migranten en partnerorganisaties te informeren, beheert Fedasil een website over vrijwillige terugkeer. Deze biedt onder andere informatie in 17 talen, terugkeerverhalen en publicaties. Om publicaties (brochures en affiches) te bestellen of meer informatie te vragen, kan u contact opnemen via ons contactformulier

Migranten die meer informatie willen over vrijwillige terugkeer kunnen bellen naar het gratis nummer 0800 327 45, erover praten met hun maatschappelijk werker of contact nemen met een van de terugkeerloketten en -partners in België. 

Cijfers

De statistieken van vrijwillige terugkeer worden maandelijks gepubliceerd in de algemene cijfers.