Home

Projecten

Voor de internationale projecten, raadpleeg de rubriek  Fedasil, Europese Unie en terugkeer.

Elk jaar financiert Fedasil verschillende projecten rond vrijwillige terugkeer en re-integratie. Langs de ene kant zijn er de lokaal verankerde projecten waarmee we een breed publiek aan migranten en verenigingen in België bereiken met informatie over vrijwillige terugkeer. Langs de andere kant zijn er de projecten die meer rond re-integratie draaien en specifieke hulp bieden in bepaalde landen van herkomst.

Projecten steden en gemeenten

In 2016 zijn er zes projecten rond vrijwillige terugkeer in vijf verschillende steden: Antwerpen, Gent, Aalst, Charleroi en Eupen. Via de projecten werd binnen het stadsbestuur van Antwerpen, Gent en Aalst een referentiecentrum opgericht voor vrijwillige terugkeer. In Charleroi gaat het om de vzw Accueil et Promotion au service des Immigrés (API) en in Eupen om het Duitstalige Rode Kruis. In Antwerpen leidt het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) ook een gelijkaardig project.

De verantwoordelijken voor deze projecten hebben als taak om informatie te geven over vrijwillige terugkeer bij de lokale stadsbesturen, het middenveld en de migrantengemeenschappen. Dankzij elk project kon een referentiecentrum voor vrijwillige terugkeer opgericht worden in de stad, maar hun actieradius is veel ruimer en gaat tot op provinciaal niveau. Het project in Gent voorziet ook logement voor daklozen die wachten op terugkeer. 

Aanpak terugkeerlanden

Op het vlak van re-integratie streeft Fedasil naar een nieuwe aanpak voor sommige terugkeerlanden. Deze aanpak wil complementair zijn aan het bestaande re-integratieprogramma en biedt een antwoord op de specifieke behoeften van vrijwillige terugkeer en re-integratie in een bepaald land van herkomst.

De verschillende methodes worden uitgevoerd door de twee partners van Fedasil voor de re-integratie: de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en Caritas International. In 2016 wordt bijvoorbeeld specifieke steun voorgesteld voor Afghanistan (IOM), Senegal, Marokko en Kameroen (Caritas).

Een migrant die vrijwillig terugkeert naar een van deze landen en die toegang heeft tot steun bij de re-integratie kan dus vragen om specifieke steun te krijgen. In functie van het land in kwestie kan deze steun bestaan uit een tijdelijke opvang bij de aankomst, een actieve opvolging bij het zoeken naar werk, in contact brengen met begeleiders voor micro-business en met andere personen die een gelijkaardige activiteit hebben ontwikkeld enz.

Bekendheid en imago van vrijwillige terugkeer

De KU Leuven voerde in 2015 een bevraging uit omtrent de bekendheid en het imago van vrijwillige terugkeer bij migranten die illegaal in ons land verblijven en hun (formele en informele) vertegenwoordigers. Deze bevraging bestreek de regio Antwerpen en de regio Brussel. De projectverantwoordelijken hebben op basis van de resultaten gerichte aanbevelingen geformuleerd.

Meer weten: resultaten van de enquête