Home

Projecten

Voor de internationale projecten, raadpleeg de rubriek  Fedasil, Europese Unie en terugkeer.

Elk jaar financiert Fedasil verschillende projecten rond vrijwillige terugkeer en re-integratie. Langs de ene kant zijn er de lokaal verankerde projecten waarmee we een breed publiek aan migranten en verenigingen in België bereiken met informatie over vrijwillige terugkeer. Langs de andere kant zijn er de projecten die meer rond re-integratie draaien en specifieke hulp bieden in bepaalde landen van herkomst.

Projecten steden en gemeenten

In 2018 zijn er acht projecten rond vrijwillige terugkeer in zes verschillende steden: Brussel, Antwerpen, Gent, Aalst, Oostende en Charleroi. Via de projecten werd binnen het stadsbestuur van Antwerpen, Gent, Aalst en Oostende een referentiecentrum opgericht voor vrijwillige terugkeer. In Charleroi gaat het om de vzw Accueil et Promotion au service des Immigrés (API). In Antwerpen leidt het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) ook een gelijkaardig project. In Brussel gaat het over de Stichting Barka (ook actief in Antwerpen) en over het CAW Brussel.

De verantwoordelijken voor deze projecten hebben als taak om informatie te geven over vrijwillige terugkeer bij de lokale stadsbesturen, het middenveld en de migrantengemeenschappen. Dankzij elk project kon een referentiecentrum voor vrijwillige terugkeer opgericht worden in de stad, maar hun actieradius is veel ruimer en gaat tot op provinciaal niveau. Het project in Gent voorziet ook logement voor daklozen die wachten op terugkeer. 

Aanpak terugkeerlanden

Op het vlak van re-integratie streeft Fedasil naar een nieuwe aanpak voor sommige terugkeerlanden. Deze aanpak wil complementair zijn aan het bestaande re-integratieprogramma en biedt een antwoord op de specifieke behoeften van vrijwillige terugkeer en re-integratie in een bepaald land van herkomst.

De verschillende methodes worden uitgevoerd door de twee partners van Fedasil voor de re-integratie: de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en Caritas International. In 2016 wordt bijvoorbeeld specifieke steun voorgesteld voor Afghanistan (IOM), Senegal, Marokko en Kameroen (Caritas).

Een migrant die vrijwillig terugkeert naar een van deze landen en die toegang heeft tot steun bij de re-integratie kan dus vragen om specifieke steun te krijgen. In functie van het land in kwestie kan deze steun bestaan uit een tijdelijke opvang bij de aankomst, een actieve opvolging bij het zoeken naar werk, in contact brengen met begeleiders voor micro-business en met andere personen die een gelijkaardige activiteit hebben ontwikkeld enz.

Bekendheid en imago van vrijwillige terugkeer

De KU Leuven voerde in 2015 een bevraging uit omtrent de bekendheid en het imago van vrijwillige terugkeer bij migranten die illegaal in ons land verblijven en hun (formele en informele) vertegenwoordigers. Deze bevraging bestreek de regio Antwerpen en de regio Brussel. De projectverantwoordelijken hebben op basis van de resultaten gerichte aanbevelingen geformuleerd.

Meer weten: resultaten van de enquête

Your Global Future

In het project Your Global Future (YGF) leren verzoekers om internationale bescherming de algemene beginselen van ondernemerschap aan. Het doel is dat de verzoekers die aan deze opleiding deelnemen, ongeacht het resultaat van hun procedure, nadien met hun opgedane kennis kunnen aansluiten bij een bestaand opleidingsaanbod hetzij hier in België (bij een positieve beslissing) hetzij in het land van herkomst (bij een negatieve). Fedasil ontvangt financiële steun van het Europees Sociaal Fonds voor dit project.

Bij de samenstelling van de opleiding wordt er rekening gehouden met het leervermogen van de deelnemers en de mogelijkheden in België en het land van herkomst. De mogelijkheden in het land van herkomst worden in kaart gebracht en afgetoetst door de dienst Vrijwillige Terugkeer (VT) via hun partners.

YGF is een pilootproject. Op basis van de ervaringen en feedback van de deelnemers wordt het project bijgestuurd en zal het na afloop uitgerold worden in het opvangnetwerk van Fedasil.

YGF is een samenwerking tussen Fedasil, de stad Antwerpen en de stad Utrecht. Utrecht deelt zijn expertise en ervaringen van het project Einstein, een gelijkaardig project dat al enkele jaren loopt.