Home

Aankopen en overheidsopdrachten

Aankopen bij Fedasil vallen onder de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten.

Wil u deelnemen aan een overheidsopdracht die door Fedasil gelanceerd wordt?
In principe en voor de meerderheid van zijn aankopen, ook van beperkte waarde, gebruikt Fedasil de website my.publicprocurement.be. Deze portaalsite voor aanbestedende overheden bevat twee applicaties:

  • E-Notification is de website waarop Fedasil zijn aankondigingen publiceert en de opdrachtdocumenten ter beschikking stelt van de ondernemingen.
  • E-Tendering is de site waarop de inschrijvers uitgenodigd worden om hun offerte elektronisch in te dienen.

Fedasil houdt geen lijst bij van potentiele inschrijvers.

e-procurement

Heeft u een vraag betreffende een concrete overheidsopdracht?

Neem contact met de dienst Overheidsopdrachten: supportMP@fedasil.be