Home

Pedagogie

Fedasil heeft een uitgebreid aanbod van pedagogisch materiaal over vluchtelingen, asiel en migratie. Dit gebruiken we voor bezoekers in de opvangcentra, maar staat ook ter beschikking voor kinderen, jongeren en hun leerkrachten. Via dit aanbod willen we als Agentschap bijdragen aan een correcte beeldvorming over vluchtelingen en asielzoekers en willen we laagdrempelig materiaal op maat voorzien om kinderen en jongeren beter te informeren.

Hieronder een overzicht.


Op de vlucht - Animatiefilm

Deze korte animatiefilm leidt u doorheen het parcours van een asielzoeker in België. We volgen mensen vanaf hun vlucht in het thuisland tot het einde van de asielprocedure.

Op de vlucht – Pedagogisch pakket

Dit pedagogisch pakket voor leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs biedt een ondersteuning bij uw lessen over asiel en migratie.

Posters

Deze visuele posters geven enkele interessante feiten en cijfers over asiel in België en in de wereld.Zo woont Mo

Een brochure voor kinderen vanaf 8 jaar, die op speelse en begrijpelijke manier uitlegt aan kinderen waarom mensen vluchten en hoe het leven van een asielzoeker in een opvangcentrum eruit ziet.

Materiaal van de partners

Heel wat partnerorganisaties van Fedasil hebben ook interessant pedaogisch materiaal over asiel en migratie.

Bezoek aan een opvangcentrum

Wie graag meer wil te weten komen over het leven in een opvangcentrum voor asielzoekers, kan een rondleiding aanvragen in een van onze centra.