Home

Hervestiging

Hervestiging is een programma onder leiding van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Het bestaat uit de selectie en de transfer van vluchtelingen vanuit een land waar zij bescherming gezocht hebben naar een ander land, dat aanvaardt om hen op te vangen als vluchtelingen.

De voorbije zestig jaar konden miljoenen mensen dankzij hervestiging bescherming krijgen en een nieuw leven opbouwen in een derde land.

 

Hervestiging in België


Generic placeholder image

Fayez, Syriër, hervestigd uit Libanon in 2015.

« In Libanon werd ik bedreigd door religieuze groeperingen. Mijn procedure duurde ongeveer een jaar. HCR belde me om te zeggen dat België mijn dossier had aanvaard. Het was een uitdaging om mij aan te passen aan een volledig nieuwe omgeving – de mensen, het werk, de cultuur. Maar Belgen zijn begripvol en ik ben hier gelukkig. Ik voel me veilig en kan vooruit in het leven. »

Ontdek zijn nieuwe leven!

Generic placeholder image

Salem, Congolese, hervestigd uit Oeganda in 2017

Soms hebben Belgen het moeilijk om zich de immense problemen voor te stellen waarmee vluchtelingen geconfronteerd worden. Na Zuid-Kivu te zijn ontvlucht, heb ik twee jaar in Oeganda gewoond. Vandaag, dankzij het hervestigingsprogramma, heeft België me een tweede kans gegeven. Ik wil die grijpen, mijn leven opnieuw opbouwen en geen enkele kans missen. In de toekomst wil ik graag fotograaf worden.

Ontdek haar nieuwe leven!

Generic placeholder image

Mohammed, Syriër, hervestigd uit Jordanië in 2017.

« Ik herinner me mijn eerste dag in België nog goed. Op de luchthaven heette een medewerkster van Fedasil mij welkom. Ik zal haar glimlach nooit vergeten. Hervestiging was voor mij een soort tweede geboorte, een nieuwe start. Hier heb ik rechten, kan ik mezelf zijn, mijn eigen keuzes maken zonder bang te zijn. »

Ontdek zijn nieuwe leven!

Structureel programma

In 2013 werd in België een structureel hervestigingsprogramma opgericht. Sindsdien verbindt ons land zich ertoe om jaarlijks kwetsbare vluchtelingen op te vangen. Fedasil beheert, samen met de nationale en internationale partners, de voorbereiding, de reis en de opvang van de geselecteerde vluchtelingen voor hervestiging in België. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (CGVS) is verantwoordelijk voor de selectie in het buitenland.

Het Belgisch hervestigingsprogramma wordt gefinancierd door het AMIF, het fonds voor asiel en migratie van de Europese Unie. Het AMIF kent financiële steun toe aan de Lidstaten die zich engageren om vluchtelingen te hervestigen. De Belgische regering stelt een meerjarenquotum op van te hervestigen vluchtelingen en bepaalt de prioriteiten (nationaliteiten, eerste asiellanden, specifieke groepen,…) op basis van een gezamenlijk voorstel van Fedasil en het CGVS dat rekening houdt met de Europese prioriteiten.