Home

Onze activiteiten

  • We bieden materiële hulp (‘bed, bad, brood, begeleiding’) aan verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers) en andere vreemdelingen die recht hebben op opvang.
  • Samen met onze opvangpartners organiseren we een kwaliteitsvolle opvang, met aandacht voor specifieke noden en kwetsbare doelgroepen.
  • We garanderen een flexibel opvangnetwerk, aangepast aan de vraag, en dit door middel van het beheer van reserveplaatsen (‘bufferplaatsen’)
  • We zijn verantwoordelijk voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV).
  • We informeren onze bewoners over hun rechten en plichten en bereiden hen voor op een zelfstandig leven na de opvang, in België of in hun land van herkomst.
  • We ondersteunen initiatieven die de integratie van onze opvangcentra in de lokale omgeving bevorderen.
  • We staan de politieke overheid bij tijdens het ontwerp, de voorbereiding en uitvoering van het opvangbeleid.
  • We nemen onze internationale rol op, onder meer door Europese afspraken over herplaatsing van asielzoekers en hervestiging van vluchtelingen uit te voeren.
  • We coördineren de programma’s voor vrijwillige terugkeer vanuit België, die we uitvoeren samen met onze terugkeerpartners.