Home

Cijfers

Opvangnetwerk

Op 1 juli 2020 beschikt Fedasil, samen met de partnerorganisaties, over een opvangcapaciteit van 28.398 plaatsen, verdeeld over collectieve centra en individuele woningen. Er worden 24.611 personen opgevangen, dit komt overeen met een bezettingsgraad van 87%.

Vrijwillige terugkeer

Tot en met mei 2020 keerden 685 personen vrijwillig terug naar hun herkomstland. De voornaamste bestemmingen zijn Brazilië, Georgië en Roemenië. Gezien de huidige pandemie van COVID-19 zijn de meeste vrijwillige terugkeerreizen naar landen van herkomst sinds 17 maart afgelast. Meer informatie in het verslag in bijlage.

Hervestiging van vluchtelingen

Sinds 2013 heeft België een structureel hervestigingsprogramma en engageert ons land zich ertoe om elk jaar een aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen. Sindsdien zijn er 3.290 vluchtelingen hervestigd in België, waaronder 2.896 Syrische vluchtelingen en 315 Congolese vluchtelingen.