Home

Cijfers

Opvangnetwerk

Op 1 november 2022 beschikt Fedasil, samen met de partnerorganisaties, over een opvangcapaciteit van 31 718 plaatsen, verdeeld over collectieve centra en individuele woningen. Er worden 30 409 personen opgevangen, dit komt overeen met een bezettingsgraad van 96%.

De 94 opvangcentra (Fedasil, Rode Kruis, privés...) liggen verspreid over heel België (zie kaart). In bijlage vindt u een lijst van de opvangcentra. 

Vrijwillige terugkeer

In 2022 (tot eind oktober) keerden 2 150 personen vrijwillig terug naar hun herkomstland. Meer cijfers in de verslagen in bijlage.

Hervestiging van vluchtelingen

Sinds 2013 heeft België een structureel hervestigingsprogramma en engageert ons land zich ertoe om elk jaar een aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen. Sindsdien zijn er 4.477 vluchtelingen hervestigd in België, waaronder 4019 Syrische vluchtelingen en 315 Congolese vluchtelingen. Meer cijfers in het verslag in bijlage.