Home

Cijfers

Opvangnetwerk

Op 11 januari 2021 beschikt Fedasil, samen met de partnerorganisaties, over een opvangcapaciteit van 28.186 plaatsen, verdeeld over collectieve centra en individuele woningen. Er worden 28.922 personen opgevangen, dit komt overeen met een bezettingsgraad van 85%.

De 80 opvangcentra (Fedasil, Rode Kruis, privés...) liggen verspreid over heel België (zie kaart). In bijlage vindt u een lijst van de opvangcentra. 

Vrijwillige terugkeer

In 2020 keerden 1.847 personen vrijwillig terug naar hun herkomstland. De voornaamste bestemmingen zijn Brazilië, El Salvador, Georgië, Mongolië en Roemenië. Gezien de huidige pandemie van Covid-19 zijn vrijwillige terugkeerreizen moeilijker te organiseren naar sommige bestemmingen. Meer cijfers in het verslag in bijlage.

Hervestiging van vluchtelingen

Sinds 2013 heeft België een structureel hervestigingsprogramma en engageert ons land zich ertoe om elk jaar een aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen. Sindsdien zijn er 3.290 vluchtelingen hervestigd in België, waaronder 2.896 Syrische vluchtelingen en 315 Congolese vluchtelingen.