Home

Cijfers

Opvangnetwerk

Op 1 juni 2024 beschikt Fedasil, samen met de partnerorganisaties, over een opvangcapaciteit van 35 900 plaatsen, verdeeld over collectieve centra en individuele woningen. Er worden 33 839 personen opgevangen, dit komt overeen met een bezettingsgraad van 94%.

De 105 opvangcentra (Fedasil, Rode Kruis, privés...) liggen verspreid over heel België (zie kaart). In bijlage vindt u een lijst van de opvangcentra. Daarnaast organiseren 402 OCMW's opvang in lokale opvanginitiatieven (LOI's - zie tabel in bijlage)

Vrijwillige terugkeer

In 2024 (januari-februari-maart-april) keerden 1029 personen vrijwillig terug naar hun herkomstland. Meer cijfers in de verslagen in bijlage.

Hervestiging van vluchtelingen

Sinds 2013 heeft België een structureel hervestigingsprogramma en engageert ons land zich ertoe om elk jaar een aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen. Sindsdien zijn er 5.008 vluchtelingen hervestigd in België, waaronder 4.292 Syrische vluchtelingen en 513 Congolese vluchtelingen. Meer cijfers in het verslag in bijlage.