Home

Cijfers

Opvangnetwerk

Op 1 april 2021 beschikt Fedasil, samen met de partnerorganisaties, over een opvangcapaciteit van 27 923 plaatsen, verdeeld over collectieve centra en individuele woningen. Er worden 23 337 personen opgevangen, dit komt overeen met een bezettingsgraad van 84%.

De 81 opvangcentra (Fedasil, Rode Kruis, privés...) liggen verspreid over heel België (zie kaart). In bijlage vindt u een lijst van de opvangcentra. 

Vrijwillige terugkeer

Van januari tot februari 2021 keerden 273 personen vrijwillig terug naar hun herkomstland. Gezien de huidige pandemie van Covid-19 zijn vrijwillige terugkeerreizen moeilijker te organiseren naar sommige bestemmingen. Meer cijfers in het verslag in bijlage.

Hervestiging van vluchtelingen

Sinds 2013 heeft België een structureel hervestigingsprogramma en engageert ons land zich ertoe om elk jaar een aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen. Sindsdien zijn er 3.290 vluchtelingen hervestigd in België, waaronder 2.896 Syrische vluchtelingen en 315 Congolese vluchtelingen.