Home

Cijfers

Opvangnetwerk

Op 23 september 2021 beschikt Fedasil, samen met de partnerorganisaties, over een opvangcapaciteit van 27 600 plaatsen, verdeeld over collectieve centra en individuele woningen. Er worden 25 648 personen opgevangen, dit komt overeen met een bezettingsgraad van 93%.

De 77 opvangcentra (Fedasil, Rode Kruis, privés...) liggen verspreid over heel België (zie kaart). In bijlage vindt u een lijst van de opvangcentra. 

Vrijwillige terugkeer

Van januari tot mei 2021 keerden 764 personen vrijwillig terug naar hun herkomstland. Gezien de huidige pandemie van Covid-19 zijn vrijwillige terugkeerreizen moeilijker te organiseren naar sommige bestemmingen. Meer cijfers in het verslag in bijlage.

Hervestiging van vluchtelingen

Sinds 2013 heeft België een structureel hervestigingsprogramma en engageert ons land zich ertoe om elk jaar een aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen. Sindsdien zijn er 4.410 vluchtelingen hervestigd in België, waaronder 3.975 Syrische vluchtelingen en 315 Congolese vluchtelingen. Meer cijfers in het verslag in bijlage.