Home

Cijfers

Opvangnetwerk

Op 1 februari 2024 beschikt Fedasil, samen met de partnerorganisaties, over een opvangcapaciteit van 35 877 plaatsen, verdeeld over collectieve centra en individuele woningen. Er worden 33 798 personen opgevangen, dit komt overeen met een bezettingsgraad van 94%.

De 106 opvangcentra (Fedasil, Rode Kruis, privés...) liggen verspreid over heel België (zie kaart). In bijlage vindt u een lijst van de opvangcentra. Daarnaast organiseren 407 OCMW's opvang in lokale opvanginitiatieven (LOI's - zie tabel in bijlage)

Vrijwillige terugkeer

In 2024 keerden 221 personen vrijwillig terug naar hun herkomstland. Meer cijfers in de verslagen in bijlage.

Hervestiging van vluchtelingen

Sinds 2013 heeft België een structureel hervestigingsprogramma en engageert ons land zich ertoe om elk jaar een aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen. Sindsdien zijn er 4.830 vluchtelingen hervestigd in België, waaronder 4.116 Syrische vluchtelingen en 511 Congolese vluchtelingen. Meer cijfers in het verslag in bijlage.