Home

In de kijker

20.03.2024
Fedasil organiseert een conferentie over terugkeer en re-integratie, in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU.

Fedasil terugkeer EU
11869

Home

De opvangcentra

België telt bijna 100 opvangcentra voor verzoekers om internationale bescherming, goed voor 3/4 van de capaciteit van het totale opvangnetwerk. Naast de federale centra van Fedasil, zijn er ook open opvangcentra die worden beheerd door partners. De overige plaatsen zijn individuele opvangplaatsen, georganiseerd door OCMW's en ngo's.

 

  • Fedasil
  • Partners