Home

In de kijker

18.07.2019

Verzoekers om internationale bescherming (asiel) hebben recht op materiële hulp tijdens de duur van het onderzoek naar hun aanvraag. Deze hulp betekent opvang en begeleiding in een opvangstructuur beheerd door Fedasil of uitbesteed aan een partner (Rode Kruis, OCMW...). Ze ontvangen geen financiële steun.

Momenteel worden 21 500 asielzoekers opgevangen in de collectieve centra en de individuele opvangplaatsen van het netwerk van Fedasil. In totaal zijn er 23 750 plaatsen beschikbaar.

Fedasil
4858

Home

De opvangcentra

België telt zo'n 60 opvangcentra, goed voor 2/3 van de capaciteit van het totale opvangnetwerk. Naast de 21 federale centra van Fedasil, zijn er ook open opvangcentra die worden beheerd door partners. De overige plaatsen zijn individuele opvangplaatsen, georganiseerd door OCMW's en ngo's.

Opvangcentra - Centres d'acceuil - Reception centres