Home

In de kijker

06.12.2018

Hoe vang je kwetsbare verzoekers om internationale bescherming zodanig op dat je rekening houdt met hun hun specifieke noden? Op deze moeilijke vraag die opvangactoren dagelijks bezig houdt, bestaat geen eenvoudig antwoord. Fedasil startte in 2015 met een studie naar kwetsbare personen met specifieke noden binnen het opvangnetwerk. Deze studie werd nu afgerond en is hier in bijlage terug te vinden.

5829

Home

De opvangcentra

België telt zo'n 60 opvangcentra, goed voor 2/3 van de capaciteit van het totale opvangnetwerk. Naast de 17 federale centra van Fedasil, zijn er ook open opvangcentra die worden beheerd door partners. De overige plaatsen zijn individuele opvangplaatsen, georganiseerd door OCMW's en ngo's.

  • Fedasil
  • Partners