Home

In de kijker

03.01.2020

Verzoekers om internationale bescherming (asiel) hebben recht op materiële hulp gedurende het onderzoek van hun asielaanvraag. Die hulp betreft in de eerste plaats de basisbehoeften: een slaapplaats, maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij.

Fedasil organiseert die materiële hulp in collectieve centra (van Fedasil zelf, het Rode Kruis of een andere partner) of in individuele woningen die worden beheerd door een OCMW of een ngo. In totaal zijn er bijna 27.000 opvangplaatsen beschikbaar in België.

De asielzoekers krijgen dus geen financiële steun.

Fedasil opvang
7498

Home

De opvangcentra

België telt zo'n 60 opvangcentra, goed voor 2/3 van de capaciteit van het totale opvangnetwerk. Naast de 27 federale centra van Fedasil, zijn er ook open opvangcentra die worden beheerd door partners. De overige plaatsen zijn individuele opvangplaatsen, georganiseerd door OCMW's en ngo's.

 

  • Fedasil
  • Partners