Home

In de kijker

08.02.2019

Het ETCC-project, voluit het ‘Employer Tailored Chain Cooperation’ dat steunt krijgt van het AMIF (het Europese fonds voor Asiel en Migratie) tracht verzoekers om internationale bescherming (hierna ‘verzoekers’) en vluchtelingen aan het te werk te krijgen. Het project wil werkgevers, ondersteunende organisaties en werkzoekenden met elkaar in contact brengen. Maar liefst 7 EU-lidstaten zetten hun schouders onder het project.

6029

Home

De opvangcentra

België telt zo'n 60 opvangcentra, goed voor 2/3 van de capaciteit van het totale opvangnetwerk. Naast de 19 federale centra van Fedasil, zijn er ook open opvangcentra die worden beheerd door partners. De overige plaatsen zijn individuele opvangplaatsen, georganiseerd door OCMW's en ngo's.

Opvangcentra - Centres d'acceuil - Reception centres