Home

In de kijker

13.02.2018

De politieke context is gunstig voor projecten die asiel, migratie en ontwikkelingssamenwerking met elkaar linken. In dit kader ondertekenden Fedasil en het Belgisch ontwikkelingsagentschap (Enabel) op 8 februari een samenwerkingsakkoord.

Dit akkoord vormt de basis voor de samenwerking tussen de twee instellingen. In een volgende fase zullen specifieke akkoorden ondertekend worden op vraag van beide partners: voor het oproepen van Fedasil experten voor Enabel projecten (en omgekeerd), het leggen van contacten met Europese of lokale partners van de andere instelling, etc.

Home

De opvangcentra

België telt zo'n 60 opvangcentra voor asielzoekers, goed voor 2/3 van de capaciteit van het totale opvangnetwerk. Naast de 17 federale centra van Fedasil, zijn er ook open opvangcentra die worden beheerd door partners. De overige plaatsen zijn individuele opvangplaatsen, georganiseerd door OCMW's en ngo's.

  • Fedasil
  • Partners