Home

Financiering

Het nationaal budget en het AMIF

Het vrijwilligeterugkeerprogramma is opgenomen in het budget van Fedasil en wordt dus gefinancierd met nationale middelen. Tussen 2021 en 2027 geeft het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) steun aan lidstaten voor activiteiten ten guste van vrijwillige terugkeer, waaronder Fedasil dat in België verantwoordelijk is voor de coördinatie van de vrijwillige terugkeer.Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dankzij het AMIF