Home

Organigram

Bij Fedasil werken meer dan 2 000 werknemers, verdeeld over een dertigtal opvangcentra, de hoofdzetel, het aanmeldcentrum en de regionale kantoren.

Fedasil heeft twee opvangregio’s (Noord en Zuid) voorzien voor de opvolging van alle opvangstructuren en voor de ondersteuning van de uitvoerders binnen eenzelfde geografische zone (LOI’s, federale centra, Rode Kruis, enz.). De regionalisering van de opvang is een maatregel uit het managementplan.

Het directiecomité van Fedasil bestaat uit 4 directeurs die een managementfunctie uitoefenen (de directeur-generaal, de directeur Beleidsondersteuning, de directeur Operationele diensten en de directeur Algemene diensten) en de directeur Communicatie (met adviserende stem).

Samenstelling directiecomité:

  • Jean-Pierre Luxen, directeur-generaal
  • Fanny François, directeur Beleidsondersteuning
  • Michael Kegels, directeur Operationele diensten
  • Barbara Nys, directeur Algemene diensten ad interim
  • Mieke Candaele, directeur Communicatie (met adviserende stem)