Home

Organigram

Bij Fedasil werken meer dan 3 000 werknemers, verdeeld over een dertigtal opvangcentra, de hoofdzetel, het aanmeldcentrum en de regionale kantoren.

Fedasil heeft twee opvangregio’s (Noord en Zuid) voorzien voor de opvolging van alle opvangstructuren en voor de ondersteuning van de uitvoerders binnen eenzelfde geografische zone (LOI’s, federale centra, Rode Kruis, enz.).

Het directiecomité van Fedasil bestaat uit 4 directeurs die een managementfunctie uitoefenen (de directeur-generaal, de directeur Strategie & Organisatie, de directeur Operationele diensten en de directeur Algemene diensten) en de directeur Communicatie (met adviserende stem).

Samenstelling directiecomité:

  • Fanny François, directeur-generaal a.i. en directeur Strategie & Organisatie
  • Pieter Spinnewijn, directeur Operationele diensten a.i.
  • Vacant, directeur Algemene diensten
  • Mieke Candaele, directeur Communicatie (met adviserende stem)