Home

Privacy, copyright en disclaimer

Privacy

Deze verklaring omschrijft hoe Fedasil omgaat met de persoonsgegevens bij het gebruik van de websites waarvoor Fedasil verantwoordelijk is.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens vallen onder de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), (EU) Verordening nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Fedasil is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verzameld zijn op de websites www.fedasil.be, www.vrijwilligeterugkeer.be en www.fedasilinfo.be. Door deze sites te raadplegen, gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens verwerkt kunnen worden in overeenstemming met de bepalingen van deze verklaring.

Wanneer u persoonsgegevens vermeldt, bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, door u in te schrijven voor een nieuwsbrief of door uw kandidatuur in te dienen, zullen uw gegevens alleen worden gebruikt voor de beoogde doeleinden en om zo goed mogelijk te reageren op uw vraag. Wij delen deze informatie nooit met derden.

Fedasil maakt alleen gebruik van cookies die een laag risico inhouden voor de bezoekers van onze websites. Deze cookies worden gebruikt om de taalkeuze te onthouden en om anoniem gebruikersstatistieken te genereren.

Lijst met verwerkingen

Verwerking

Website

Doeleinde verwerking

Rechtsgrond verwerking

Bewaartermijn

Rekrutering  www.candidate.cvwarehouse.com * Rekrutering (aanwerving) en selectie van personeel Toestemming van de kandidaten Een digitale versie van de kandidatuur wordt op de server van CVWarehouse bewaard en is toegankelijk voor de gemachtigde werknemers binnen Fedasil voor een periode van 10 jaar, tenzij de betrokkene de verwijdering van CVWarehouse vraagt.

Inschrijving op nieuwsbrief van een centrum van Fedasil

www.fedasil.be

Abonnement op de nieuwsbrief van het centrum van Fedasil

Toestemming

Onbeperkt behalve indien gevraagd

Formulier DPO

www.fedasil.be/nl/gdpr

 

De bezoekers van de website van Fedasil de mogelijkheid geven om de betrokken diensten te contacteren om hun gegevens te wijzigen

Toestemming

6 maand

Inschrijving op nieuwsbrief

www.vrijwilligeterugkeer.be

 

Abonnement op de nieuwsbrief

Toestemming

Onbeperkt behalve indien gevraagd 

Contactformulier

www.vrijwilligeterugkeer.be

 

Informatie over vrijwillige terugkeer en bestelling van brochures

Toestemming

2 maand

Contactformulier buddy's www.fedasil.be/nl/buddy Biedt bezoekers van de website van Fedasil de mogelijkheid om de betrokken diensten te contacteren om zich kandidaat te stellen als kandidaat in het buddyprogramma
 
Toestemming Voor de duur van deelname aan het buddyprogramma
Contactformulier vrijwilligerswerk www.fedasil.be/nl/vrijwilligers

Biedt bezoekers van de website van Fedasil de mogelijkheid om de betrokken diensten te contacteren om zich kandidaat te stellen als kandidaat aan het vrijwilligerswerk
 

Toestemming

Voor de duur van deelname aan het vrijwilligerswerk

*Voor de selectieprocedures doet Fedasil een beroep op CVWarehouse. Alle voorwaarden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door CVWarehouse vindt u terug in het Privacybeleid van CVWarehouse.

Protocollen van doorgifte

Volgens artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens moet, wanneer een federale overheid op basis van artikelen 6(1), c) of 6(1), e) van de GDPR persoonsgegevens doorgeeft aan enig andere overheid of privéorgaan, een protocol van doorgifte worden opgesteld.

Hetzelfde wetsartikel voorziet in een verplichting voor de betrokken verwerkingsverantwoordelijken voor het publiceren van dergelijke protocollen op hun website. U vindt hieronder dan ook de protocollen die door Fedasil werden afgesloten terug:

Rechten van de betrokkene

De algemene verordening over de gegevensbescherming kent aan elke burger precieze rechten toe inzake de controle op de eigen persoonsgegevens. Wanneer de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene, heeft deze te allen tijde het recht om deze toestemming terug in te trekken. Elke burger beschikt over de volgende rechten:

  • De informatie en de toegang tot de persoonsgegevens, het recht om er een kopie van te verkrijgen;
  • De verbetering van zijn persoonsgegevens die niet correct zijn en het wissen van de gegevens met een persoonskarakter;
  • Een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;
  • Het neerleggen van een bezwaar tegen de geautomatiseerde beslissingsname en profilering;
  • De overdraagbaarheid van gegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen bij Fedasil door uw vragen te richten aan het adres privacy@fedasil.be of via het contactformulier. We zullen uw vragen binnen de maand beantwoorden.

Maatregelen voor de gegevensbescherming

Fedasil stelt alles in het werk om de beveiliging van de gegevens waarvoor zij verantwoordelijk is te garanderen. In geval van geschil kunnen de klachten gericht worden aan de afgevaardigde gegevensbescherming van Fedasil via het e-mailadres privacy@fedasil.be of de Belgische lokale overheid die verantwoordelijk is voor de toepassing van de gegevensbescherming.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact(at)apd-gba.be

Copyright

  • Foto's: de rechten op de foto's op www.fedasil.be zijn eigendom van Fedasil, tenzij anders vermeld.
  • Tekst: tenzij anders vermeld is de informatie op www.fedasil.be vrij van rechten.
  • Reproductie: persoonlijk gebruik van de informatie (tekst en foto's) is kosteloos en toegestaan mits de bron wordt vermeld ("informatie afkomstig van www.fedasil.be, de website van Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers").

Disclaimer

  • Kwaliteitszorg: Fedasil besteedt de grootste zorg aan de informatie die op www.fedasil.be verschijnt. Als de informatie op www.fedasil.be onjuistheden zou bevatten, dan levert Fedasil de grootst mogelijke inspanning om die zo snel mogelijk recht te zetten.
  • Afwijzing van aansprakelijkheid: Fedasil kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit de informatie op www.fedasil.be.