Home

Budget

Inkomsten

Het budget van Fedasil bestaat hoofdzakelijk uit een federale dotatie. In 2018 bedroegen de inkomsten van Fedasil (behalve de inkomsten voor order) 287 737 588 EUR, als volgt verdeeld:

 • Federale dotatie: 261 834 999 EUR
 • Bijdrage van de Europese fondsen: 13 752 160 EUR
 • Terugbetaling van reserves opgebouwd door OCMW's: 10.555.507 EUR
 • Diverse eigen inkomsten: 1 594 922 EUR

Evolutie van 2010 tot 2018 (jaarlijkse federale dotaties):

- 2010: 321.703.000 EUR

- 2011: 347.330.000 EUR

- 2012: 389.165.000 EUR

- 2013: 335 778 237 EUR

- 2014: 303 383 000 EUR

- 2015: 296 375 807 EUR

- 2016: 579 103 032 EUR

- 2017: 397 791 846 EUR

- 2018: 261 834 999 EUR

Uitgaven

In 2018 bedroegen de uitgaven van Fedasil in totaal 373 550 924 EUR, als volgt verdeeld:

 • Personeelskosten: 63 814 004 EUR
 • Werkingskosten, die de volgende uitgaven dekken:
  • Huur, lasten, onderhoud en herstellingen: 8 509 880 euros
  • Kantoorkosten: 816 920 euros
  • Kosten van bekendmaking, publiciteit: 154 304 euros
  • Betwistingen: 854 975 euros
  • Financiële lasten: 20 727 euros
  • Overige prestaties en werken van derden: 1 023 017 euros
  • Terugbetaling personeel Defensie: 41 482 euros
  • Kosten verbonden aan de huisvesting van verzoekers om internationale bescherming: 15 538 975 euros
  • Medische kosten voor verzoekers om internationale bescherming: 16 303 776 euros
 • Investeringsuitgaven: 3 529 654 euros
 • Uitgaven ten gunste van derden (250.7 miljoen euro): subsidies betaald voor de financiering van de opvang van verzoekers om internationale bescherming in andere structuren en het vrijwilligeterugkeerprogramma. In 2018 werden die subsidies als volgt verdeeld: 63% voor het Rode Kruis en voor de andere ngo-partners die bij de opvang betrokken zijn, 32% voor de OCMW's, 3% voor ngo's in het kader van het vrijwilligeterugkeerprogramma en 2% voor gemeenten met een opvangcentrum op hun grondgebied.
 • Uitgaven van organisaties die een project uitvoeren met de steun van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) (12 miljoen euro).

 

De opdracht van bedrijfsrevisor bij Fedasil voor het begrotingsjaar 2018 werd toegewezen aan Callens, Pirenne, Theunissen &c°.