Home

Budget

Inkomsten

Het budget van Fedasil bestaat hoofdzakelijk uit een federale dotatie. In 2017 bedroegen de inkomsten van Fedasil (behalve de inkomsten voor order) 420 868 041 EUR, als volgt verdeeld:

 • Federale dotatie: 397 791 846 EUR
 • Bijdrage van het Europees Vluchtelingenfonds, het Europees Terugkeerfonds en het Fonds Asiel en Migratie: 21 682 234 EUR
 • Diverse eigen inkomsten: 1 390 317 EUR

Evolutie van 2010 tot 2017 (jaarlijkse federale dotaties):

- 2010: 321.703.000 EUR

- 2011: 347.330.000 EUR

- 2012: 389.165.000 EUR

- 2013: 335 778 237 EUR

- 2014: 303 383 000 EUR

- 2015: 296 375 807 EUR

- 2016: 579 103 032 EUR

- 2017: 397 791 846 EUR

Uitgaven

In 2017 bedroegen de uitgaven van Fedasil in totaal 409 365 716 EUR, als volgt verdeeld:

 • Personeelskosten: 66 410 714 EUR
 • Werkingskosten, die de volgende uitgaven dekken:
  • Huur, lasten, onderhoud en herstellingen: 8 768 481 EUR
  • Kantoorkosten: 794 584 EUR
  • Kosten van bekendmaking, publiciteit: 153 874 EUR
  • Betwistingen: 873 422 EUR
  • Financiële lasten: 11 807 EUR
  • Overige prestaties en werken van derden: 958 726 EUR
  • Terugbetaling personeel Defensie: 40 336 EUR
  • Kosten verbonden aan de huisvesting van verzoekers om internationale bescherming: 15 916 251 EUR
  • Medische kosten voor verzoekers om internationale bescherming: 15 700 744 EUR
 • Investeringsuitgaven: 1 534 781 EUR
 • Uitgaven ten gunste van derden (291,1 miljoen euro): subsidies betaald voor de financiering van de opvang van verzoekers om internationale bescherming in andere structuren en het vrijwilligeterugkeerprogramma. In 2017 werden die subsidies als volgt verdeeld: 61% voor het Rode Kruis en voor de andere ngo-partners die bij de opvang betrokken zijn, 33% voor de OCMW's, 3% voor ngo's in het kader van het vrijwilligeterugkeerprogramma, 1% voor de privéoperatoren en 2% voor gemeenten met een opvangcentrum op hun grondgebied.
 • Uitgaven van organisaties die een project uitvoeren met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds, het Europees Terugkeerfonds en het AMIF (7 miljoen euro).

 

De opdracht van bedrijfsrevisor bij Fedasil voor het begrotingsjaar 2017 werd toegewezen aan Callens, Pirenne, Theunissen &c°.
Callens, Pirenne, Theunissen &c° heeft verklaard dat de rekeningen van het Agentschap, afgesloten op 31 december 2017, werden opgesteld overeenkomstig de normen en wetgeving waaraan Fedasil onderworpen is.