Home

Budget

Inkomsten

Het budget van Fedasil bestaat hoofdzakelijk uit een federale dotatie. In 2016 bedroegen de inkomsten van Fedasil (behalve de inkomsten voor order) 582 799 882 EUR, als volgt verdeeld:

 • Federale dotatie: 579 103 032 EUR
 • Bijdrage van het Europees Vluchtelingenfonds, het Europees Terugkeerfonds en het Fonds Asiel en Migratie: 2 634 082 EUR
 • Diverse eigen inkomsten: 1 040 013 EUR

Evolutie van 2008 tot 2016 (jaarlijkse federale dotaties):

 • 2008: 237.085.000 EUR
 • 2009: 246.855.000 EUR
 • 2010: 321.703.000 EUR
 • 2011: 347.330.000 EUR
 • 2012: 389.165.000 EUR
 • 2013: 335 778 237 EUR
 • 2014: 303 383 000 EUR
 • 2015: 296 375 807 EUR
 • 2016: 579 103 032 EUR

Uitgaven

In 2016 bedroegen de uitgaven van Fedasil in totaal 524 414 043 EUR, als volgt verdeeld:

 • Personeelskosten: 80 064 592 EUR
 • Werkingskosten, die de volgende uitgaven dekken:
  • Huur, lasten, onderhoud en herstellingen: 16 268 766 EUR
  • Kantoorkosten: 937 447 EUR
  • Kosten van bekendmaking, publiciteit: 155 709 EUR
  • Betwistingen: 672 838 EUR
  • Financiële lasten: 27 446 EUR
  • Overige prestaties en werken van derden: 2 106 949 EUR
  • Terugbetaling personeel Defensie: 104 669 EUR
  • Kosten verbonden aan de huisvesting van asielzoekers: 25 503 848 EUR
  • Medische kosten voor asielzoekers: 19 126 165 EUR
 • Investeringsuitgaven: 3 339 082 EUR
 • Uitgaven ten gunste van derden (372.3 miljoen euro): subsidies betaald voor de financiering van de opvang van asielzoekers in andere structuren en het vrijwilligeterugkeerprogramma. In 2016 werden die subsidies als volgt verdeeld: 62% voor het Rode Kruis en voor de andere ngo-partners die bij de opvang betrokken zijn, 25% voor de OCMW's, 3% voor ngo's in het kader van het vrijwilligeterugkeerprogramma, 10% voor de privéoperatoren en 1% voor gemeenten met een opvangcentrum op hun grondgebied.
 • Uitgaven van organisaties die een project uitvoeren met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds en het Europees Terugkeerfonds (3.7 miljoen euro).

De opdracht van bedrijfsrevisor bij Fedasil voor het begrotingsjaar 2016 werd toegewezen aan Callens, Pirenne, Theunissen &c°. Callens, Pirenne, Theunissen &c° heeft verklaard dat de rekeningen van het Agentschap, afgesloten op 31 december 2016, werden opgesteld overeenkomstig de normen en wetgeving waaraan Fedasil onderworpen is.