Home

Budget

Inkomsten

Het budget van Fedasil bestaat hoofdzakelijk uit een federale dotatie. In 2019 bedroegen de inkomsten van Fedasil (behalve de inkomsten voor order) 419 454 624 EUR, als volgt verdeeld:

 • Federale dotatie: 410 707 000 EUR
 • Bijdrage van de Europese fondsen: 6 568 871 EUR
 • Terugbetaling van reserves opgebouwd door OCMW's: 506 289 EUR
 • Diverse eigen inkomsten: 1 672 464 EUR

Evolutie van 2010 tot 2019 (jaarlijkse federale dotaties):

- 2010: 321.703.000 EUR

- 2011: 347.330.000 EUR

- 2012: 389.165.000 EUR

- 2013: 335 778 237 EUR

- 2014: 303 383 000 EUR

- 2015: 296 375 807 EUR

- 2016: 579 103 032 EUR

- 2017: 397 791 846 EUR

- 2018: 261 834 999 EUR

- 2019: 410 707 000 EUR

 

Uitgaven

In 2019 bedroegen de uitgaven van Fedasil in totaal 432 753 540 EUR, als volgt verdeeld:

 • Personeelskosten: 79 122 744 EUR
 • Werkingskosten, die de volgende uitgaven dekken:
  • Huur, lasten, onderhoud en herstellingen: 19 776 441 EUR
  • Kantoorkosten: 1 158 859 EUR
  • Kosten van bekendmaking, publiciteit: 126 939 EUR
  • Betwistingen: 993 922 EUR
  • Financiële lasten: 42 194 EUR
  • Overige prestaties en werken van derden: 2 788 341 EUR
  • Terugbetaling personeel Defensie: 42 280 EUR
  • Kosten verbonden aan de huisvesting van asielzoekers: 25 313 272 EUR
  • Medische kosten voor asielzoekers: 21 651 579 EUR
 • Investeringsuitgaven: 2 696 174 EUR
 • Uitgaven ten gunste van derden (270.3 miljoen euro): subsidies betaald voor de financiering van de opvang van asielzoekers in andere structuren en het vrijwilligeterugkeerprogramma. In 2019 werden die subsidies als volgt verdeeld: 70% voor het Rode Kruis en voor de andere ngo-partners die bij de opvang betrokken zijn, 26% voor de OCMW's, 2% voor ngo's in het kader van het vrijwilligeterugkeerprogramma en 2% voor gemeenten met een opvangcentrum op hun grondgebied.
 • Uitgaven van organisaties die een project uitvoeren met de steun van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) (8 miljoen euro).

De opdracht van bedrijfsrevisor bij Fedasil voor het begrotingsjaar 2019 werd toegewezen aan Callens, Pirenne, Theunissen &c°