Home

Fedasil, EU en terugkeer

De EU migratieagenda

Sinds 2005 hanteert de EU buiten zijn grenzen de Globale Aanpak van Migratie en Mobiliteit. In het kader van deze aanpak versterkt de EU haar banden met belangrijke landen van herkomst en transit. Deze partnerschappen zijn gebaseerd op dialoog en praktische samenwerking rond thema’s als:

  • Het organiseren en faciliteren van legale migratie en mobiliteit;
  • Preventie en terugdringen van irreguliere migratie en mensensmokkel;
  • Promoten van internationale bescherming en asiel;
  • De impact van ontwikkeling op migratie en mobiliteit.

In 2015 kondigde de EU Commissie een Migratieagenda aan. Daarmee wilt de Commissie een antwoord bieden op de onmiddellijke noden en de EU de nodige middelen geven om migratie beter te beheersen op midden- en lange termijn.

Het terugkeerbeleid van de Europese Unie

In 2008 werd een Terugkeerrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn legt een aantal gemeenschappelijke normen op inzake terugkeer: ze bevat een reeks transparante en gemeenschappelijke regels voor terugkeer en repatriëring, het gebruik van dwangmaatregelen en de heropname in de EU. Meer informatie over de 'Terugkeerrichtlijn' vindt u op de website van de Europese Commissie.

European Return and Re-integration Network (ERRIN) 

In juni 2018 richtten enkele Europese landen een gezamenlijk netwerk op: het European Return and Re-integration Network (ERRIN). Dit heeft als doel om terugkeer en re-integratie van migranten te faciliteren door gezamenlijke acties en innovatieve oplossingen uit te werken. ERRIN telt 15 deelnemende landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,  Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.