Home

Bredene

10.11.2022
Fedasil vangt opnieuw asielzoekers op in jeugdcentrum De Horizon in Bredene.
24.10.2022
Interesse om een handje toe te steken in het tijdelijke opvangcentrum in Bredene?

Over het centrum

 Het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers opent in november 2022 een tijdelijk opvangcentrum in Bredene. Het gaat om tijdelijke opvang van personen die internationale bescherming hebben aangevraagd in ons land.

De opvang gebeurt in de Horizon, een jeugdverblijfcentrum dat voorna­melijk gebruikt wordt door scholen voor zeeklassen. Het centrum heeft een capaciteit van 260 plaatsen en zal gebruikt worden van november 2022 tot begin maart 2023. Tijdens eerdere crisismomenten (2015 en 2019) werd het centrum al door Fedasil uitgebaat, dit telkens slechts voor enkele maanden.

In het centrum zullen zowel families als alleenstaanden verblijven. Het is, zoals alle centra van Fedasil, een open opvangcentrum en biedt onderdak, voeding, medische zorgen en sociale begeleiding aan asielzoekers tijdens de behandeling van hun verzoek om internationale bescherming.Verschillende personeelsleden staan in voor de goede werking: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, animatoren….

Contact

Fedasil Bredene
Kapelstraat 88
8450 Bredene
info.bredene@fedasil.be

Facebook: Fedasil Bredene