Home

Reach Out – Informatie geven aan moeilijk bereikbare migranten

Sinds begin 2020 is het Reach Out-team, een mobiel en meertalig team van Fedasil, actief bezig met het benaderen en informeren van migranten buiten het reguliere opvangnetwerk. Deze migranten hebben een verzoek om internationale bescherming ingediend (in procedure) of zijn zonder wettig verblijf en leven vaak in precaire omstandigheden.

Het Reach Out-team probeert met hen in contact te komen en hen te informeren over hun rechten in België, hun opvangmogelijkheden, de sociale ondersteuning, de internationale beschermingsprocedures (asiel) en terugkeermogelijkheden.

Op het terrein

Het Reach Out-team gaat in dialoog en probeert een vertrouwensrela­tie op te bouwen met de migranten en hen correcte en neutrale informatie te geven. De teamleden zijn sociaal werkers en intercultureel bemiddelaars die zijn opgeleid en zich constant bijscholen.

Voor het Reach Out-team is respectvol samenwerken met het netwerk van eerstelijnsorganisaties die in direct contact staan met de doelgroep, van primordiaal belang. De verschillende organisaties verwijzen naar elkaar door in functie van specifieke noden (medisch, administratief, juridisch, enz.). Reach Out wil een link zijn tussen het federale niveau, het lokale niveau én het middenveld (civil society) met slechts één doel voor ogen: samen mensen in nood bijstaan en hen informeren zodat ze een voldoende geïnformeerde beslissing kunnen nemen over hun toekomst, of die nu in België, een ander Europees land of het land van herkomst ligt.

Het epicentrum van de Reach Out-activiteiten bevindt zich in Brussel. Het team combineert er outdoor outreach sessies met indoor permanenties. De teamleden zijn regelmatig te vinden in de buurt van het Noordstation, in het Maximiliaanpark, langs het kanaal, in de omgeving van kraakpanden, de buurt rond het Slachthuis in Anderlecht, bij voedselbedelingen in dagcentra... Ze zijn ook regelmatig aanwezig in enkele Brusselse noodopvangcentra voor daklozen en verplaatsen zich op vraag of volgens de actualiteit naar andere locaties.

Het Reach Out-team werkt sinds eind 2021 ook aan activiteiten in Vlaanderen en Wallonië. Meer informatie over de nieuwe werking en het aanbod in Vlaanderen en Wallonië kan u vinden in de brochures in bijlage.

Meer info?

Heeft u of uw organisatie ondersteuning nodig? Kent u mensen die samen met ons Reach Out-team in dialoog willen gaan over hun toekomst? Wij komen graag eens langs om elkaar beter te leren kennen. We kunnen ook een permanentie organiseren in uw (dag)opvangstructuur.

Contact: reachout@fedasil.be.

Download(s): 
PDF icon Reach Out in Vlaanderen (PDF)PDF icon Reach Out en Wallonie (PDF)