Home

Vrijwilligerswerk

Fedasil doet regelmatig een beroep op vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is een manier om het maatschappelijk draagvlak voor verzoekers om internationale bescherming en opvangcentra te vergroten. Daarnaast dragen vrijwilligers bij tot een kwalitatieve verbetering van de opvang.

In de opvangcentra helpen vrijwilligers bij de organisatie en begeleiding van groepsactiviteiten. Ze geven ook taal- en computerlessen, begeleiden bewoners bij uitstappen of kampen, en bieden ondersteuning bij sportieve en culturele activiteiten. Soms bieden ze gewoon een luisterend oor.

Alle vrijwilligers in onze opvangcentra ondertekenen een contract en onderschrijven daarmee dat ze de regels in de opvangcentra respecteren, dit in het belang van de bewoners, hun privacy en het goede verloop van zaken binnen een opvangcentrum.

Wilt u als vrijwilliger werken in een opvangcentrum? Neem rechtstreeks contact met een opvangcentrum in uw buurt.