Home

Archives

De opvang van asielzoekers in België

Algemene brochure

Programma vrijwillige terugkeer

Algemene brochure

Vrijwillige terugkeer

Van 2013 tot 2019, zijn 25.739 personen teruggekeerd naar hun herkomstland. U kunt de verslagen per jaar raadplegen.