Home

Archives

Vrijwillige terugkeer

Van 2013 tot 2017, zijn 20.319 personen teruggekeerd naar hun herkomstland. U kunt de verslagen per jaar raadplegen.