Home

Archives

Vrijwillige terugkeer

Van 2013 tot 2018, zijn 23.313 personen teruggekeerd naar hun herkomstland. U kunt de verslagen per jaar raadplegen.