Home

Archives

Programma vrijwillige terugkeer

Algemene brochure

Vrijwillige terugkeer

Van 2013 tot 2020, zijn 27.586 personen teruggekeerd naar hun herkomstland. U kunt de verslagen per jaar raadplegen.