Home

Budget

Inkomsten

Het budget van Fedasil bestaat hoofdzakelijk uit een federale dotatie. In 2022 bedroegen de inkomsten van Fedasil (behalve de inkomsten voor order) 708 691 870 EUR, als volgt verdeeld:

 • Federale dotatie: 702 083 651 EUR
 • Bijdrage van de Europese fondsen: 4 777 697 EUR
 • Diverse eigen inkomsten: 1 830 522 EUR

Evolutie van 2013 tot 2022 (jaarlijkse federale dotaties):

 • 2022: 702 083 651 EUR
 • 2021: 530 767 789 EUR
 • 2020: 537 121 157 EUR
 • 2019: 410 707 000 EUR
 • 2018: 261 834 999 EUR
 • 2017: 397 791 846 EUR
 • 2016: 579 103 032 EUR
 • 2015: 296 375 807 EUR
 • 2014: 303 383 000 EUR
 • 2013: 335 778 237 EUR

Uitgaven

In 2022 bedroegen de uitgaven van Fedasil in totaal 692 013 024 EUR, als volgt verdeeld:

 • Personeelskosten: 137 160 291EUR EUR
 • Werkingskosten, die de volgende uitgaven dekken:
  • Huur, lasten, onderhoud en herstellingen: 42 491 297 EUR
  • Kantoorkosten: 2 522 957 EUR
  • Kosten van bekendmaking, publiciteit: 104 138 EUR
  • Betwistingen: 2 261 683 EUR
  • Financiële lasten: 96 586 EUR
  • Overige prestaties en werken van derden: 6 155 824 EUR
  • Terugbetaling personeel Defensie: 34 331 EUR
  • Kosten verbonden aan de huisvesting van asielzoekers: 48 103 067 EUR
  • Medische kosten voor asielzoekers: 34 645 369 EUR
 • Investeringsuitgaven: 3 184 448 EUR
 • Uitgaven ten gunste van derden (409 364 049 EUR): subsidies betaald voor de financiering van de opvang van asielzoekers in andere structuren en het vrijwilligeterugkeerprogramma. In 2022 werden die subsidies als volgt verdeeld: 72% voor het Rode Kruis en voor de andere ngo-partners die bij de opvang betrokken zijn, 16% voor de OCMW's, 2% voor ngo's in het kader van het vrijwilligeterugkeerprogramma, 2% voor gemeenten met een opvangcentrum op hun grondgebied en 8% aan de privépartners
 • Uitgaven van organisaties die een project uitvoeren met de steun van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) (5 888 985 EUR).

De opdracht van bedrijfsrevisor bij Fedasil voor het begrotingsjaar 2022 werd toegewezen aan Callens, Pirenne, Theunissen &c°.