Home

Boekhoudkundig assistent (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Boekhoudkundig assistent (m/v/x)

Vervangingscontract

opvangcentrum Poelkapelle

Referentienummer: 9031/317

 

 

Functie

Doel

 

U verzorgt een veelheid aan uitvoerende administratieve taken ter ondersteuning van de dienst boekhouding om het algemene functioneren ervan te optimaliseren.

 

Context

 

Het centrum heeft een capaciteit van 235 bewoners en er werken 50 personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders, …

Als boekhoudkundig assistent werkt u binnen de dienst boekhouding, deze bestaat uit 3 medewerkers waaronder 1 diensthoofd (meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be).

 

Inhoud

 

U bereidt aankoopdossiers voor volgens de gegeven aanwijzingen en volgt ze nauwgezet verder op.

U ziet mee toe op de juiste toepassing van procedures, richtlijnen en wetgeving inzake overheidsopdrachten.

U helpt bij het beheer van raamcontracten.

U klasseert alle relevante documenten en zorgt dat ze eenvoudig en snel beschikbaar zijn voor verder gebruik. U beheert gegevens in databases.

U helpt bij de accurate uitvoering van de vele financiële technische verrichtingen die noodzakelijk zijn voor een betrouwbare boekhouding

U helpt bij de opmaak van rapporten en verslagen en staat in voor de klantgerichte eerstelijns communicatie vanuit de dienst.

U zorgt mee voor een correcte communicatie tussen de dienst en andere interne en externe personen en diensten, u beheert binnenkomende en uitgaande informatie op een gestructureerde manier.

 

Profiel

U heeft bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

 

 

Diploma en ervaring

 

U heeft een diploma hoger middelbaar onderwijs, bij voorkeur in een boekhoudkundige of administratieve richting.

U heeft een affiniteit voor boekhouding (werken met cijfers en Excel tabellen, nauwkeurig controleren van documenten, uitzoeken waar bepaalde bedragen voor staan en vandaan komen, ...)

 

Technische vaardigheden

Vereisten

U heeft een goede kennis van MS Office: Word, Excel, …

U werkt heel nauwkeurig en correct.

U heeft voeling met/interesse in het werken met/voor een kwetsbare multiculturele doelgroep.

 

Troeven

U heeft kennis van overheidsopdrachten, het opstellen van aankoopdossiers.

 

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen: actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie verwerken: efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

 

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur (vervangingscontract).

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Fedasil OC Poelkapelle

Stadensteenweg 68

8920 Langemark-Poelkapelle

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op C1 niveau met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto €2.426,46 tot €3.411,22 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg https://bosa.belgium.be 

Voordelen

Vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime)

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen

Valorisatie van nuttige werkervaring

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren)

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

Mogelijkheid tot telewerk

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 27/05/2024 door het kandidatenformulier in te vullen via de link "solliciteren" onderaan de vacature.

 

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door werkenvoor.be. Voor meer informatie, raadpleeg de website https://www.werkenvoor.be

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie zal bestaan uit een schriftelijke proef en een selectiegesprek en zal plaatsvinden zo snel mogelijk na het afsluiten van de vacature. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Lien van der Wulst, tel. 051/480621, Lien.vanderwulst@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.