Home

Ingenieur Gebouwtechnieken (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een:

Ingenieur Gebouwtechnieken (m/v/x)

Dienst infrastructuur

Intern/Extern

Referentienummer: 9105-052

 

Functie

Context

Ben je als ingenieur een expert in gebouwtechnieken, energiebeheer en HVAC en heb je daarnaast een bijzondere interesse voor overheidsopdrachten? Dan is dit de geknipte vacature voor jou!

De dienst Infrastructuur van Fedasil werkt permanent aan haar steeds groter wordend netwerk van gebouwen, om te voldoen aan haar eigen kwaliteitseisen en om een optimale leef- en werkomgeving te vormen. Ook het implementeren van nieuwe gebouwtechnieken en het verbeteren/vernieuwen van bestaande technische gebouwinstallaties (elektriciteit – HVAC) behoren daar toe. De aspecten ecologie en energiebeheersing dienen daarbij meer en meer in rekening gebracht te worden.

Daarnaast is het opstellen van overheidsopdrachten voor werken één van de kerntaken van de dienst Infrastructuur. Van prospectie, kostenraming tot en met publicatie, aanbesteding en oplevering, dit behoort alles tot de dagelijkse taken van het team.

De portefeuille omvat momenteel een 38-tal sites met allerlei uitdagende vormen en types van gebouwen: van rijwoning voor de opvang van een tiental niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, tot een voormalig ziekenhuis voor de tijdelijke opvang van 800 verzoekers om internationale bescherming. De technische installaties die daarbij komen kijken zijn al even afwisselend: het plaatsen van een kleine gaswandketel tot stookinstallaties van industriële proporties. De aanbestedingsdossiers zijn legio: het plaatsen van kleine muurventilatoren, het dimensioneren van een gasleiding voor een grootkeuken, het uitwerken van een dossier voor nieuwe elektrische laagspanningsinstallatie van een heringerichte gebouwvleugel, dimensionering van warmwaterboilers voor 500 bewoners, enzovoort…

De dienst infrastructuur bestaat uit de verantwoordelijke en 13 collega’s, waaronder 10 (ingenieur-) architecten, en is verantwoordelijk voor de werken die nodig zijn bij de opstart van nieuwe opvangcentra, het gebouwbeheer tijdens de exploitatieduur, de nodige aanpassings- en renovatiewerken en indien nodig de afbouwwerken tijdens sluitingen van centra.

Door de exponentiële groei van zijn gebouwnetwerk, is Fedasil momenteel op zoek naar een versterking van het team Infrastructuur.

 

Uw taken

Concreet bestaat je takenpakket uit:

 • Het duurzaam beheren, verbeteren en implementeren van de technische installaties binnen het netwerk van Fedasil, in het bijzonder de HVAC-installaties en de elektrisch installaties op de verschillende sites;
 • Voorstellen en advies uitwerken rond modernisering en optimalisatie van de installaties;
 • Bepalen en afwegen van de budgettaire impact van de gemaakte voorstellen;
 • Onze gebouwen klaarmaken voor de toekomst, met de European Green Deal in het achterhoofd;
 • Bouwdossiers allerhande (mee) opstellen conform de wetgeving overheidsopdrachten;
 • Technische bijstand en rapportering tijdens prospecties van nieuwe gebouwen
 • In uitzonderlijke gevallen eenvoudige dossiers voor milieuvergunningen opmaken en opvolgen (klasse 3 melding)

Dit doe je uiteraard niet alleen, je zal zeer nauw samen werken met de (ingenieur-)architecten van het team.

Een regelmatige contact met de preventieadviseurs van Fedasil, de Regie der Gebouwen, Defensie, privéeigenaars, enzovoort zorgt voor een zeer rijke werkervaring.

Het gaat om een actieve functie, met regelmatige verplaatsingen naar het terrein.

 

Profiel

U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma

U hebt een Master diploma van Industrieel Ingenieur met specialisatie in Bouwkunde (NA1).

 

Technische vaardigheden en ervaring

Vereisten:

 • Minimaal 3 jaar praktische ervaring met het beheren van technische installaties. Deze ervaring bouwde je op binnen een studiebureau technieken of een gelijkwaardige positie binnen de overheid.
 • Minimaal 1 jaar ervaring met berekening en dimensionering van technische gebouwinstallaties van voldoende grote omvang, met een nadruk op HVAC en elektriciteit.
 • Minimaal 3 jaar ervaring met de uitwerking van technische lastenboeken en meetstaten.
 • Minimaal 1 jaar ervaring met en kennis van openbare aanbestedingen van werken, vanuit de zijde van de aanbestedende overheid.

Troeven:

 • Een gezonde portie kennis van gebouwtechnieken waarbij je goed op de hoogte bent en blijft van de gangbare, maar ook van nieuwe technieken.
 • Skills om verschillende gelijklopende projecten te behandelen.
 • Autocad heeft geen geheimen voor jou en in de toekomst ben je bereid om over te schakelen naar Revit
 • Overige IT-skills (MS Office : Word, Excel,…) zijn een basis gegeven.
 • Vaktechnisch tweetaligheid (FR-NL) is een must.

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Als een echter teamspeler werk je uitstekend samen en bouw je duurzame relaties op met de verschillende stakeholders. Je kan een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen. Je kan je collega’s begeleiden, hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren en een voorbeeldfunctie uitoefenen.

Autonoom: Je bent in staat om op zelfstandige basis een grote hoeveelheid aan projecten, processen en samenwerkingsverbanden te managen.

Klantgericht handelen: Je bent diplomatisch ingesteld, klantgericht en communicatief. Je kan interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Je kan werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van het Agentschap, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder enige vorm van partijdigheid. Je toont verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en staat borg voor de kwaliteit van de door jou voorgestelde oplossingen.

Persoonlijke ontwikkeling: Je kan actief plannen en je beheert je eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities. Je stelt de eigen werking kritisch in vraag aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Ook onder tijdsdruk werk je doeltreffend, probleemoplossend en resultaatsgericht. Je stelt prioriteiten maar reageert flexibel wanneer deze door omstandigheden moeten worden aangepast. Je bent besluitvaardig en blijft gefocust op het behalen van de doelstellingen.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract van onbepaalde duur (38u/w).

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten over de duur van minstens 2 jaar.

 

Plaats van tewerkstelling

Fedasil Hoofdbestuur

Kartuizerstraat 21

1000 Brussel

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau NA1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 3719 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Variabel uurrooster

26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Opbouw van aanvullend pensioen.

Mogelijkheid tot verscheidene dagen per week thuiswerk.

Een inspirerende werkomgeving in het centrum van Brussel.

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de link bij de vacature (www.fedasil.be). De uiterste datum om te solliciteren is 14/12/2023.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van werkenvoor.be (https://werkenvoor.be/nl).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden, algemeen model en model 2.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een selectiegesprek vanaf 15/12/23. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij christophe.mahaut@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.