Home

Boekhouder (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een:

Boekhouder (M/V/X)

voor het opvangcentrum Regio Kust - Westhoek

 

Werfreserve selectie

Referentienummer: 99034/124

 

 

Functie

Doel

 

Je voert op efficiënte, betrouwbare en regelmatige wijze de opvolging, coördinatie, ondersteuning en controle uit van de boekhouding en de begroting, in lijn met de geldende procedures en regels met als doel de financiële middelen van de organisatie als goede huisvader te beheren.

 

Context

Elk opvangcentrum heeft zijn specificiteit en verschilt van infrastructuur en samenstelling. De invulling van je rol als teamlid is daarvan dan ook afhankelijk.

Een opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften – bed, bad, brood –, maar verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand.

 

Inhoud

 

Je voert op accurate wijze de vele financieel- technische verrichtingen uit die noodzakelijk zijn voor een betrouwbare boekhouding.

Je staat mee in voor de technische opvolging van budgetten, je werkt mee aan de opmaak, planning en uitvoering van budgetten.

Je zorgt voor een nauwgezette verwerking en eerste interpretatie van informatie over de financiële middelen.

Je maakt rapporten en verslagen op en staat in voor de klantgerichte communicatie vanuit de dienst.

Je ziet toe op de juiste toepassing van procedures, richtlijnen en wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Je volgt financiële dossiers op en beheert raamcontracten.

 

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring

 

Je hebt een bachelor-/graduaatsdiploma, bij voorkeur in boekhouding of een financiële richting.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring in het opvolgen van boekhoudkundige dossiers.

 

Technische competenties

Vereisten

Je hebt kennis van boekhoudkundige programma’s.

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, Acces, …

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare en diverse doelgroep.

 

Extra troeven

Je hebt kennis van overheidsopdrachten.

Je spreekt Engels en/of andere vreemde talen.

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

 

In team werken: een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen: actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie analyseren: gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Er wordt een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Plaats van tewerkstelling

Regio Kust – Westhoek

 

Loon

Je wordt aangeworven op B1 niveau met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto tussen €2. 800, 53 en €4. 103, 79 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index).

Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be of https://bosa.belgium.be

 

Voordelen

Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van je diploma. Uiterste datum om te solliciteren is 4/06/2023.

 

 

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be

 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door werkenvoor.be. Voor meer informatie, raadpleeg de website https://www.werkenvoor.be

 

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

 

 

 

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een gesprek en zal plaatsvinden vanaf 12/06/2023 tijdens een jobdag georganiseerd door VDAB Oostende. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden . Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende informatie, contacteer selectieverantwoordelijke Mateus Bontor via mateus.bontor@fedasil.be

 

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.