Home

Beleidsmedewerker Jongeren (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een:

Beleidsmedewerker “Jongeren” (m/v/x)

Niveau NA11

Referentienummer: 9130-388

 

Functie

Doel

Als beleidsmedewerker van de dienst “Jongeren” draag je bij aan de strategische ontwikkeling, opvolging en evaluatie van het opvangbeleid voor minderjarigen en jongvolwassenen.

 

Context

Je werkt op de dienst “Jongeren” (voormalige Cel NBMV) binnen de directie Operationele Diensten, onder leiding van de verantwoordelijke van de dienst “Jongeren”. Naast jouw functie bestaat het tweetalig team uit 5 medewerkers en een verantwoordelijke. Zij beschikken allen over een grote expertise op het vlak van opvang van begeleide, niet-begeleide minderjarigen en jongvolwassenen in België en werken nauw samen met andere interne diensten van Fedasil en tal van externe actoren en partners die betrokken zijn bij de opvang van jongeren in België.

 

Inhoud

De belangrijkste taken van jou en je collega’s zijn:

 • Input leveren bij het opstellen van de richtlijnen van het beleid inzake de opvang van jongeren, alsook de instructies voor de federale opvangstructuren en opvangpartners; en in het bijzonder voor de eerste opvangfase (orientatie en observatie).
 • Specifieke thema’s opvolgen op beleidsniveau;
 • Voorbereiden en opmaken van (strategische) nota’s en dossiers in overeenstemming met de richtlijnen, termijnen en kwaliteitsvereisten;
 • Opstellen van processen, procedures, standaarddocumenten, opvolging- en evaluatiesystemen;
 • Bijdragen aan de opmaak van generieke en specifieke begeleidingstrajecten en maatregelen voor jongeren met bijzondere ondersteuningsnoden;
 • Opvolgen en aansturen van nationale of AMIF-projecten omtrent de opvang van jongeren;
 • Gegevens met betrekking tot instroom, plaatsbeheer en profielen van jongeren verzamelen en analyseren i.s.m. met de bevoegde interne diensten en acties voorstellen op basis van jouw analyse;
 • Werkgroepen aansturen, vergaderingen leiden, opleidingen opstellen en geven, voordrachten voorbereiden en presenteren;
 • Nauwe samenwerking onderhouden met externe partners (o.a. dienst Voogdij, opvangpartners, jeugdhulp…).

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

Je hebt een master/licentie (niveau NA11), bij voorkeur in een pedagogische, psychologische of sociale richting.

Je hebt ervaring in de opvang van jongeren, in de jeugdsector of met gelijkaardig beleidswerk en de nodige kennis in dit vakgebied.

Je kent de opvangsector en -wetgeving.

Je bent vertrouwd met de herstelgerichte visie.

Je werkt graag in een tweetalig(e) team en werkomgeving en beschikt tenminste over een actieve basistaalkennis van het Frans.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

 • Je hebt nuttige ervaring in de thematiek en bij uitbreiding in de psychosociale en procedurele begeleiding van de begunstigden van de opvang;
 • Je hebt een intrinsieke motivatie voor de doelgroep van de (niet-)begeleide minderjarigen en jongvolwassenen.

 

Troeven

 • Je hebt een goede kennis van het Frans en het Engels.
 • Je bent vertrouwd met informaticamiddelen zoals Excel en werkt graag met data.
 • Je hebt zeer goede redactionele en communicatieve vaardigheden.
 • Je werkt resultaatsgericht, nauwkeurig en gestructureerd.
 • Je neemt initiatief en kan autonoom werken.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je bent stressbestendig en hebt doorzettingsvermogen.

 

Algemene vaardigheden

 • Je bent resultaat gedreven, ondernemend, dynamisch en straalt enthousiasme uit. Daardoor kan je mensen mobiliseren en breng je projecten tot een goed einde.
 • Je hebt strategisch en analytisch inzicht, werkt probleemoplossend en hebt aandacht voor eenvoud en efficiëntie binnen processen.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en hebt ervaring met onderhandelingen op verschillende niveaus.
 • Je bent flexibel en hebt oog voor kwaliteit.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Eén voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor de duur van minstens twee jaar voor alle type arbeidsovereenkomsten.

 

Plaats van tewerkstelling

Fedasil Hoofdbestuur

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 3646 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 05/06/2022 door het kandidatenformulier in te vullen via de link "solliciteren" onderaan de vacature. Om in overweging genomen te worden, moet je kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (https://werkenvoor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad –model 595 & 596.2) gevraagd worden.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit schriftelijke testen en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van twee jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende zes maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Christophe Mahaut, selectieverantwoordelijke (christophe.mahaut@fedasil.be).

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.