Home

Verantwoordelijke managementsupport (m/v/x) - directie Algemene diensten

Fedasil kent materiële hulp toe aan de verzoekers om internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil rekruteert een:

Verantwoordelijke van de managementsupport A3 (m/v/x)

Directie Algemene Diensten

Hoofdzetel Fedasil, Brussel

Referentienummer: 9100/013

Functie Doel

Je verleent advies en ondersteuning aan de directeur Algemene Diensten op organisatorisch, administratief en beleidsvlak teneinde de directeur toe te laten de doelstellingen van het managementplan en de doelstellingen op vlak van coördinatie te realiseren.

Daarnaast ben je de verantwoordelijke voor de team coördinatiecel die bestaat uit 3 medewerkers.

Context

Je maakt deel uit van de Directie Algemene Diensten en valt rechtstreeks onder de directeur algemene dienst. In het kader van de uitvoering van je opdracht, onderhoud je regelmatige en goede contacten met de verschillende diensten binnen de dienst algemene dienst en de andere entiteiten binnen het Agentschap.

Inhoud

Het gaat om een functie vol uitdagingen waarbij je een essentiële rol hebt in het tot een goed einde brengen van complexe projecten en dossiers. In deze functie heb je de mogelijkheid om mee de strategie van de organisatie te beïnvloeden door je bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het (nieuwe) managementplan.

Je stuurt de coördinatiecel van de directeur Algemene Diensten aan. Deze cel bestaat uit vier medewerkers.

Je verleent advies en ondersteuning aan de Directeur Algemene Diensten op organisatorisch en beleidsvlak.

Als adviseur managementondersteuning:

 • ben je verantwoordelijk voor de opvolging en coördinatie van dossiers en opdrachten uitgevoerd binnen de verschillende diensten van de directie;
 • verleen je advies en bied je ondersteuning bij het uitvoeren en realiseren van het managementplan en de actieplannen ;
 • verzamel en bewaar je informatie en bevorder je de interne en externe communicatie en informatiedoorstroming;
 • verleen je advies en bied je ondersteuning bij het voorbereiden en behandelen van strategische dossiers;
 • beheer en plan je (deel)projecten van de begin- tot de eindfase.

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, zijn waarden en de doelgroep. Voor meer informatie: raadpleeg www.fedasil.be

Diploma en ervaring

 • Je beschikt over een master/licentie en minstens 6 jaar professionele ervaring in de onderstaande domeinen van
  • leiding geven of coördineren
  • projectwerking

Competenties

 • Je hebt een onbetwistbaar vermogen voor analyse, synthese, abstractie en conceptualisering. Je gaat hierbij op een gerichte manier te werk en beoordeelt de informatie op een kritische manier. (omgaan met informatie: informatie analyseren)
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens. Je genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies. (omgaan met informatie: informatie integreren)
 • je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgerichte actie om de beslissingen uit te voeren. (omgaan met taken: beslissen)
 • Je geeft duidelijke instructies, volgt resultaten op en stuurt medewerkers bij. Je zorgt ervoor dat iedereen zich gepast gedraagt. (omgaan met medewerkers: medewerkers aansturen)
 • Je geeft advies aan je gesprekspartner en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise (omgaan met relaties: adviseren)
 • Je beschikt over de wil, inzet en ambitie om resultaten te behalen. Je herkent kansen en kan op het juiste moment de nodige actie ondernemen die tot resultaten leidt. Je genereert resultaten door doelgericht en binnen de beschikbare tijd actie te ondernemen. Je neemt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op voor de kwaliteit van de ondernomen acties. (omgaan met het eigen functioneren: objectieven behalen).
 • Je kan de groepsgeest creëren en bevorderen oor je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s (omgaan met relaties: in team werken)
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je levert een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten met je klanten. (omgaan met relaties: servicegericht handelen)
 • Je handelt integer en in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie. Je respecteert vertrouwelijkheid en benadert anderen op een eerlijke en integere manier. Je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. (omgaan met het eigen functioneren: betrouwbaarheid tonen)
 • Je plant actief je eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities. Je durft jezelf en je werking in vraag te stellen en je continue nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. (omgaan met het eigen functioneren: zichzelf ontwikkelen)

 

Technische vaardigheden

 • Je hebt kennis van het Officepakket (Word, Excel, Acces, Powerpoint), van databasebeheer en van IT-tools - browsers.
 • Je beschikt over goede redactionele vaardigheden
 • Een goede kennis van het Frans is een troef in een federale werkomgeving.

Aanbod

Type overeenkomst

Eén voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (38u/week).

Plaats van tewerkstelling

Fedasil - Hoofdzetel

Kartuizersstraat 21

1000 BRUSSEL

Loon

Je wordt aangeworven op niveau NA31 met een loonschaal die voor je situatie van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 5396 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je relevante professionele ervaring. Indien je meer wenst te weten, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

 • Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.
 • 26 dagen verlof op jaarbasis (onmiddellijk bij indiensttreding en pro rata de prestaties en het werkregime).
 • Gratis openbaar vervoer voor alle verplaatsingen tussen woonplaats en werkplaats.
 • Mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen.
 • Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen via de FED+ kaart.
 • Aanvullend pensioen onder de vorm van een groepsverzekering.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen
 • Mogelijkheid op validatie van de relevante beroepservaring.
 • Veel mogelijkheden tot opleiding (te volgen tijdens de werkuren).
 • Mogelijkheid op telewerk
 • Groepsverzekering

 

Selectieprocedure

Zin om te solliciteren?

Hebt u interesse in deze functie en herkent u zichzelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van uw diploma via de link in de vacature op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil. De uiterste datum om te solliciteren is 11/06/2023 middernacht.

Om in overweging genomen te worden, moet u ons volgende zaken bezorgen:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien u het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet u een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel kan het ook via www.equivalences.cfwb.be. .

Kennis van het Nederlands

U moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet u het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.werkenvoor.be

Juridische attesten

Als u weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad), algemeen model en model 2 vragen.

U moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien u geen Belgisch staatsburger bent, moet u de gepaste documenten voorleggen wanneer u weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien u een handicap hebt, kan u een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van uw kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek vanaf 12/06/2023.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een gesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden.

Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Voor bijkomende info, contacteer per mail hector.zanvo@fedasil.be

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.