Home

ICT Logistiek Hardware/Software (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

ICT Logistiek Hardware/Software (m/v/x)

Interne + externe selectie

Referentienummer: 9103/143

 

Functie

Doel

U ondersteunt de cel logistiek binnen IT door administratieve taken uit te voeren en bestellingen voor te bereiden. Deze functie bestaat uit voorbereiden van overheidsopdrachten, de opvolging doen van de bestelbonnen en facturen en de verzending van hardware naar onze centra voorbereiden.

 

Context

De dienst ICT valt onder de directie Algemene diensten. U hangt rechtstreeks af van de logistiek ICT-coördinator en werkt nauw samen met de staf van de directie IT voor de uitvoering en organisatie van de taken die u worden toevertrouwd.

 

Inhoud

 • U bereidt de aankoopdossiers voor IT voor volgens de gegeven indicaties en zorgt voor de opvolging gedurende het volledige valideringsproces.
 • U doet de opvolging van de interne bestellingen van hardware en bereidt de verzending voor naar de IT-contactpersonen in de centra en regiokantoren.
 • U voert de procedures uit in verband met overheidsopdrachten voor IT hardware en software ter ondersteuning van de logistieke cel.
 • U klasseert alle documenten met betrekking tot uw functie en zorgt ervoor dat ze snel en gemakkelijk beschikbaar zijn indien nodig.
 • U zorgt voor de controle en ontvangst van facturen.

 

Profiel

U hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.).

 

Diploma en ervaring

 • U beschikt minstens over een diploma hoger onderwijs , bij voorkeur behaald in een administratieve richting.
 • U hebt een eerste professionele ervaring in een gelijkaardige functie, in de administratieve opvolging.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

 • U hebt een goede kennis van de programma's van MS Office: Word, Excel, PowerPoint,…
 • U hebt zeer goede communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling)
 • U kan correct schrijven en hebt goede redactionele vaardigheden
 • U hebt een goede kennis van de tweede landstaal.

 

Algemene vaardigheden

In team werken: een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en oplossingen aan te reiken bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : zijn eigen ontwikkeling actief plannen en ontwikkelen in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities, zich vragen durven stellen over de eigen werking in functie van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

De informatie behandelen : Grote hoeveelheden gegevens op een efficiënte manier opzoeken, bestuderen en verwerken binnen de opgelegde tijd.

Problemen oplossen : Problemen zelfstandig behandelen en oplossen, alternatieven zoeken en oplossingen uitwerken.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type arbeidsovereenkomst

Een voltijds vervangingscontract (38u/week).

Er wordt een wervingsreserve opgesteld voor alle types van contracten voor een duur van 2 jaar.

 

Plaats van tewerkstelling

Salaris

Je wordt aangeworven op niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2801 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg https://bosa.belgium.be

 

Voordelen

 • 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.
 • Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.
 • Valorisatie van nuttige werkervaring.
 • Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.
 • Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).
 • Mogelijkheid van telewerk.

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer ten laatste voor 05/06/23 (middernacht).

Om uw kandidatuur in overweging te nemen moeten bij uw sollicitatie de volgende documenten zitten:

 • een motivatiebrief;
 • een gedetailleerd CV (om de academische vereisten en uw ervaring te evalueren);
 • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien het vereiste diploma voor de functie in het buitenland behaald werd, moet u een gelijkstelling van uw buitenlands diploma toevoegen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over de gelijkstelling van diploma in Vlaanderen https://www.naricvlaanderen.be

De kennis van het Nederlands

Indien u uw diploma in een andere taal hebt behaald dan de taal waarvoor u wenst te solliciteren, moet u om te worden aangeworven in deze functie, beschikken over het taalcertificaat artikel 7, het examen grondige kennis van het Nederlands georganiseerd door Selor. Gelieve dit attest bij uw kandidatuur toe te voegen. Voor meer informatie, raadpleeg website https://werkenvoor.be/nl

Juridische attesten

Als u weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een attest model 2 wordt gevraagd voor de functies op de dienst minderjarigen.

U moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien u een handicap hebt, kan u een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet u de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Preselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van uw kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaturen die best overeenkomen met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor het selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een eventuele schriftelijke test en een selectiegesprek. De contactgegevens van de geslaagde maar niet-geselecteerde kandidaten worden bijgehouden om een wervingsreserve op te stellen voor alle soorten arbeidsovereenkomsten en dit voor een duur van twee jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle aanvullende informatie kan verkregen worden bij christophe.mahaut@fedasil.be (selectieverantwoordelijke)

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.