Home

ICT Project Manager (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een: ICT Project Manager (m/v/x)

Voltijds contract van onbepaalde duur (38u.)

Interne /externe selectie

Referentienummer: 9103-134

 

Functie

Doel

Als Project Manager hebt u als taak om een of meerdere projecten uit de IT-portefeuille te beheren.

 

Context

U zal werken in het team Project en Analyse van de dienst ICT, op de hoofdzetel van Fedasil. Deze dienst maakt deel uit van de directie Algemene diensten van Fedasil. De dienst ICT voert projecten uit voor alle diensten van het Agentschap en voor de opvangcentra van Fedasil.

 

Verantwoordelijkheden

Als Project Manager bestaan uw taken voornamelijk uit:

 • Het project plannen, rekening houdend met de afhankelijkheden en de voortgang van het project opvolgen, een middelenplan voorbereiden en de verantwoordelijkheden van iedereen bepalen, met behulp van de Project Management Office.
 • De budgetraming opstellen die nodig is voor het verloop van het project en de nota's en bestekken opstellen in geval van aankopen voor projecten (overheidsopdrachten)
 • De projecten controleren, nagaan of ze vooruitgang boeken volgens de bepaalde performantie-indicatoren (scope, planning, budget, kwaliteit, voordelen, risico's en problemen)
 • De leden van uw projectteam coachen en bijdragen aan de ontwikkeling van competenties binnen het team, toezien op het delen van kennis en de opleiding van het team, feedback geven, luisteren
 • De projectteams aansturen en motiveren: instructies geven, resultaten aanpassen, het geleverde werk erkennen, zijn leiderschap aanpassen aan de anderen, stimuleren, creativiteit en proactiviteit aanmoedigen
 • Een deel van het werk delegeren, de nodige middelen toekennen voor het project
 • Duidelijk communiceren naar het projectteam toe, de business en uw hiërarchisch verantwoordelijke, rapporteren over de status van het project en de voornaamste indicatoren bijwerken voor de opvolging van uw projecten in de portefeuille van IT-projecten

 

Wanneer de context het rechtvaardigt, kan het zijn dat u zelf de behoeften van de klant moet vastleggen en beschrijven en deze behoeften moet vertalen in een functionele analyse.

 

Profiel

U hebt ervaring in projectbeheer en hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, zijn waarden en zijn doelgroep. Voor meer informatie, raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

U bent in het bezit van een universitair diploma (licentiaat/master).

 

Technische vaardigheden

Vereisten:

 • U hebt ervaring in het beheer van IT-projecten.
 • U hebt kennis en ervaring inzake de implementatie van methodologieën van projectbeheer.
 • U hebt praktische IT-vaardigheden (Internet, Word, Excel, PowerPoint)
 • U bent Nederlandstalig/Franstalig en beschikt over een goede kennis van de tweede landstaal.

Troeven:

 • Een certificering Project management
 • Agile/Scrum opleiding
 • Ervaring met Microsoft 365
 • Praktische ervaring met een projectbeheersinstrument

 

Algemene vaardigheden

 • U hebt uitstekende vaardigheden inzake leadership.
 • U bent georganiseerd en kunt zich makkelijk aanpassen.
 • U werkt nauwgezet, analytisch en bent in staat om informatie te synthetiseren en op een eenvoudige en heldere manier over te brengen.
 • U bent sociaal en hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • U kunt organiseren en vergaderingen van werkgroepen leiden.
 • U hebt goede onderhandelingsvaardigheden en hebt overtuigingskracht.
 • U kunt goed samenwerken en hebt een goede teamspirit.
 • U hebt de wil en de ambitie om resultaten te behalen en de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van de ondernomen acties.
 • U reageert op stress- en crisissituaties door op het resultaat te focussen.
 • U beschikt over de vaardigheden inzake change management en zal de cliënt begeleiden bij de overgang in de loop van de uitvoering van het project.

 

Aanbod

Wij bieden een verrijkende en stimulerende werkervaring binnen een dienst in volle ontwikkeling.

 

Type overeenkomst

Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (38 uur/week).

 

Werkplek

Fedasil - Hoofdzetel

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 3646 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

Mogelijkheid tot telewerken.

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 06/06/2023 door het kandidatenformulier in te vullen via de link "solliciteren" onderaan de vacature. Om in overweging genomen te worden, moet je kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website https://werkenvoor.be/nl

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad –model 595 & 596.2) gevraagd worden.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een selectiegesprek vanaf 16/05/23. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij christophe.mahaut@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

 

 

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.