Home

Assistent Medisch Secretariaat_vervangingscontract

 

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een

Assistent Medisch Secretariaat (M/V/X) voor een opvangcentrum in Overijse

Halftijds (19u/week)

Vervangingscontract

Referentienummer: 9045-274

 

 

Functie

Doel

Je ondersteunt de werking van de medische dienst en de bewoners die medische hulp vragen ten einde de gezondheid van de bewoners te garanderen.

 

Context

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Overijse is een open federaal opvangcentrum, beheerd door Fedasil. Het heeft een capaciteit van 70 plaatsen en er werken 44 personeelsleden. Het centrum richt zich tot niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in de eerste (OOC: observatie-) en tweede (OC: oriëntatie-)fase van hun opvangtraject. Deze begeleiding omvat zowel materiële, psychosociale en maatschappelijke begeleiding. Als pedagogische visie naar de bewoners toe hanteert het centrum de principes van Nieuwe Autoriteit en Herstelgericht Werk.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratieve dienst, de dienst schoolbegeleiding en animatie.

Als Assistent Medisch Secretariaat werk je binnen de medische dienst. Meer informatie vind je op Collega’s aan het woord | Fedasil.

 

Inhoud

Je behandelt administratieve taken van de dokter en de verpleegkundigen efficiënt en adequaat, met het oog op de ondersteuning die nodig is voor de goede werking van de medische dienst.

Je bent verantwoordelijk voor de correcte inhoud van de medische dossiers door het volgen van procedures en richtlijnen, om de beschikbaarheid van informatie te garanderen. Dit omvat de koppeling van medische documenten aan een windoc-dossier, de aanmaak van nieuwe medische dossiers en beheer van bestaande dossiers, alsook de klassering en archivering van bestanden.

Je zorgt ervoor dat derden toegang hebben tot de dienst en de organisatie, zodat ze een correct en gepersonaliseerd onthaal krijgen. Dit omvat het verstrekken van telefonische basisinformatie, het organiseren van medische consultaties (intern en extern) en het opvragen van de nodige informatie om de aanvrager de juiste informatie te kunnen verstrekken.

Je verwerkt informatie in bestanden correct, zodat deze duidelijk en systematisch is voor verdere verwerking. Dit omvat het encoderen, het wijzigen, corrigeren en up-to-date houden van gegevens.

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring

Je beschikt over een hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in een administratieve richting.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring in het opvolgen van administratieve dossiers, bij voorkeur in een groepspraktijk, instelling of ziekenhuis.

 

Technische competenties

Vereisten

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare en diverse doelgroep.

Je hebt kennis van een medische doelgroep met een andere culturele achtergrond.

Je kan vlot werken met MS Office: Word, Excel…

 

Extra troeven

Je hebt ervaring binnen een multidisciplinaire omgeving.

Je spreekt Frans, Engels en/of andere vreemde talen.

Ervaring in medisch secretariaat.

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een halftijds vervangingscontract (19u/week). Administratief uurrooster met vaste en variabele uren met prestaties van 7u36 of 3u48 per dag, van maandag tot vrijdag.

 

Plaats van tewerkstelling

Homeweg 15, 3090 Overijse

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.378. Dit is het startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de index van september 2022. Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring tot maximum € 3.343. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.bosa.belgium.be.

 

Voordelen

13 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de vacature voor het centrum Overijse op Werken bij Fedasil. De uiterste datum om te solliciteren is 21/06/2023.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma, met indien nodig de homologatie van je diploma door Naric en een taalcertificaat bij Selor op niveau C (zie hieronder).

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg Artikel 7 niveau 2/C

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV, motivatiebrief en diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een /wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximaal aantal opeenvolgende contracten van bepaalde duur (inclusief vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar, kunnen medewerkers die zich in deze situatie bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Fedasil kan hen contractueel niet meer aanwerven voor een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Voor bijkomende info, contacteer hr.overijse@fedasil.be.

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.