Home

ICT Infrastructure Manager (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding.Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil werft aan :

ICT Infrastructuur Manager (m/v/x)

Voltijds contract van onbepaalde duur (38u.)

Interne + externe selectie

Referentienummer: 9103 - 131

 

Functie

Doel

Als verantwoordelijke van de dienst ICT Infrastructuur, Technology & Technical Services van Fedasil bent u verantwoordelijk voor:

 • de uitvoering van de strategische doelstellingen van de dienst ICT Infrastructuur,
 • de invoering van een visie op de evolutie van de infrastructuur om enerzijds te beantwoorden aan de interne behoeften en anderzijds de evolutie van de ontwikkelde toepassingen te ondersteunen,
 • de uitvoering van oplossingen voor IT infrastructuur,
 • het operationeel beheer van de infrastructuur en de continu verbetering ervan
 • een team van 7 tot 10 personen die als belangrijkste taken hebben het beheer van de AD, de serverzalen en de evolutie naar de cloud, het netwerk- en veiligheidsbeleid en de invoering van de M365 tools, alsook ondersteuning Devops aan de ontwikkelaars,

De infrastructuur manager is verantwoordelijk voor het beheer van een team dat instaat voor de ontwikkeling, installatie, onderhoud en weghalen van systemen die centraal staan in een organisatie. De diensten onder de verantwoordelijkheid van een Infrastructuur Manager zijn meestal de cloud en data center, mail environments, netwerk, operationele veiligheid,...

 

Context

U zal werken binnen de dienst ICT, op de hoofdzetel van Fedasil. Deze dienst maakt deel uit van de directie Algemene diensten van Fedasil. De dienst ICT voert projecten uit voor alle diensten van het Agentschap en voor de opvangcentra van Fedasil.

 

Verantwoordelijkheden

Als IT Infrastructuur Manager:

 • Bepaalt u een strategie Infrastructuur IT, rekening houdend met de behoeften van de cliënten, de synergie en de schaaleconomie.
 • U organiseert en beheert de dienst IT Infrastructuur in functie van het goedgekeurde beleid.
 • U organiseert uw dienst om te beantwoorden aan de operationele behoeften en om de projecten te doen evolueren.
 • U beheert de uitvoering van de nieuw IT Infrastructuur oplossingen, zowel op niveau van de kwaliteit, de scope, het budget, de timing als de gebruikte middelen, en laat u hierbij bijstaan wanneer nodig, door project managers.
 • U zorgt ervoor dat het werk goed gepland is en dat de dienst vlot verloopt.
 • U staat in voor de technologiebewaking en u beheert de leveranciers.
 • U neemt actief deel aan de wervingsprocedure.
 • U treedt op als een participerende manager, u stuurt aan, u coördineert, begeleidt, motiveert uw medewerkers bij hun dagelijkse activiteiten.
 • U beheert en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers door de vastlegging van doelstellingen, evaluatiegesprekken, coaching en opleiding.
 • U neemt actief deel aan de ontwikkeling, invoering en administratie van nieuwe processen en werkprocedures die het operationele voortdurend kunnen verbeteren.
 • U doet de dagelijks de supervisie van de operaties binnen de IT Infrastructuur, het netwerk en het IT materiaal.
 • U zorgt ervoor dat de problemen op het vlak van infrastructuur en interne IT netwerken opgelost raken binnen de termijnen vastgelegd door de SLA.
 • U identificeert de compatibiliteit van software- en hardwarespecificaties
 • U zorgt voor de update van de technische documentatie betreffende infrastructuur, networking & onderdelen van het IT-materiaal, samen met uw team.

 

Belangrijke succesfactoren

Als Infrastructuur Manager moet u:

 • Probleemoplossend kunnen denken.
 • Sterke interpersoonlijke communicatievaardigheden hebben (vooral luistervaardigheden en mondelinge en schriftelijke vaardigheden) en in staat zijn om te werken in een gevarieerde omgeving, gericht op teamwork met andere ingenieurs, project managers enz.
 • Een excellente technische kennis hebben op technologisch vlak binnen jouw team en in staat zijn om bepaalde aspecten zelf aan te pakken
 • In staat om complexe ideeën over te brengen aan personeel dat niet gekwalificeerd is op technologisch vlak
 • Een goede kennis hebben van de hardware en de serversystemen, PC's, netwerken en de evolutie ervan (firewalls, switch, evolutie in telecom enz.)
 • Een goede kennis en technische basis hebben inzake het beheer van een hybride, gemengde infrastructuur.
 • Een grondige en analytische aanpak met de capaciteit om te anticiperen op potentiële problemen en om fouten op te sporen.
 • In staat om prioriteiten te bepalen en middelen op een geschikte manier in te zetten.

 

Profiel

Ervaring op het vlak van IT Infrastructuur, Netwerk, Cloud, Microsoft en ervaring in teambeheer. U hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, zijn waarden en de doelgroep. Voor meer informatie, raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

 • Master informatica, burgerlijk of industrieel ingenieur, of gelijkwaardige richting.
 • Kwalificaties als ITIL service delivery manager (met inbegrip van kennis en ervaring in end-to-end beheer van aanverwante processen).
 • Specifieke certificaten & technische vaardigheden
 • Minstens 6 jaar ervaring in beheer, ondersteuning van een informatica infrastructuur & -netwerk en dienstprestaties, bij voorkeur in een middelgrote tot grote organisatie.

 

Technische vaardigheden

Vereisten :

 • Ervaring met Microsoft 365
 • Ervaring IT security, Network en Telecom
 • U hebt praktische IT-vaardigheden (Internet, Word, Excel, PowerPoint)
 • U bent Nederlandstalig/Franstalig en beschikt over een goede kennis van de tweede landstaal.

Troeven :

 • Agile/Scrum opleiding
 • U hebt een certificering Project management en ervaring beheer IT-projecten;
 • U hebt kennis en ervaring inzake de implementatie van methodologieën van projectbeheer ;
 • Goede basiskennis van overheidsopdrachten, om de aankopen te kunnen doen voor de programma's waar u verantwoordelijk voor zult zijn.

 

Algemene vaardigheden

 • U beschikt over uitzonderlijke vaardigheden inzake leadership, time management, facilitering en organisatie.
 • U bent in staat om multidisciplinaire teams te leiden, te motiveren en samenwerking en steun te verkrijgen van de verschillende betrokken partijen om de vastgelegde doelstellingen te behalen.
 • U hebt sterke vaardigheden inzake persoonlijke relaties en analyse, zoals: oplossing van problemen, beslissingen nemen, onderhandelen, overtuigen, integer handelen en met respect voor de anderen, doorverwijzing naar de klantendienst enz.
 • U bent sociaal en hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • U kunt organiseren en vergaderingen van werkgroepen leiden.
 • U kunt goed samenwerken en hebt een goede teamspirit.
 • U hebt de wil en de ambitie om resultaten te behalen en de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van de ondernomen acties.
 • U reageert op stress- en crisissituaties door op het resultaat te focussen.
 • U hebt een praktische kennis van de principes voor change management, u zult de cliënt begeleiden bij de overgang tijdens de uitvoering van het programma.

 

Aanbod

Wij bieden een verrijkende en stimulerende werkervaring binnen een dienst in volle ontwikkeling.

 

Type overeenkomst

Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (38 uur/week).

 

Werkplek

Fedasil - Hoofdzetel

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

 

Salaris

U wordt aangeworven op niveau NA31 met een loonschaal die voor uw situatie van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt 5396 euro (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw relevante professionele ervaring. Indien u meer wenst te weten, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

 • flexibel uurrooster en 26 dagen verlof op jaarbasis (onmiddellijk bij indiensttreding en pro rata de prestaties en het werkregime).
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Mogelijk om een fietsvergoeding te krijgen.
 • Elektronische maaltijdcheques.
 • Aanvullend pensioen onder de vorm van een groepsverzekering
 • Interessante aanbiedingen dankzij een federale kortingskaart.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.
 • Mogelijkheid op validatie van de relevante beroepservaring.
 • Vele opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).
 • Mogelijkheid op telewerk.

 

Wenst u te solliciteren?

Bent u geïnteresseerd in deze functie en herkent u zichzelf in het gezochte profiel? Dien uw kandidatuur uiterlijk tegen 22/06/23 voor MIDDERNACHT in door het online sollicitatieformulier in te vullen op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil, en door de gevraagde documenten toe te voegen.

Opdat uw kandidatuur in overweging zou worden genomen, moet uw dossier VOLLEDIG zijn en de volgende documenten bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd en bijgewerkt CV
 • een kopie van het vereiste diploma

 

Buitenlands diploma

Indien het vereiste diploma voor de functie in het buitenland werd behaald, moet u de gelijkstelling van uw buitenlands diploma toevoegen, uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.

Voor meer informatie, raadpleeg de website over de gelijkstelling van diploma in Vlaanderen https://www.naricvlaanderen.be. Voor een job in Brussel kunt u ook www.naricvlaanderen.be raadplegen.

De kennis van het Nederlands

Indien u uw diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet u beschikken over het taalattest Artikel 7 van Selor. Dit attest bewijst dat u geslaagd bent voor een examen over de kennis van het Nederlands en is noodzakelijk om voor deze functie te kunnen aangeworven worden. Gelieve dit attest bij uw kandidatuur toe te voegen. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be.

Juridische attesten

Indien u geselecteerd wordt voor de functie, zullen de attesten van goed gedrag en zeden (uittreksels strafregister), algemeen model en model 2, gevraagd worden.

U moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien u een handicap hebt, kan u een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve de selectieverantwoordelijke op voorhand te verwittigen.

 

Selectieprocedure

Preselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van uw sollicitatiedossier (CV, motivatiebrief en diploma + eventuele gelijkstellingen en attesten). Alleen de kandidaturen die het best overeenkomen met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor het selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test. Er zal eventueel ook een tweede ronde georganiseerd worden. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij christophe.mahaut@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

 

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.