Home

Magazijnier (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt:

Magazijnier (m/v/x)

Bij de dienst Logistiek van de directie Algemene diensten

Interne / externe / werfreserve selectie

Referentienummer: 9108-032C

 

Functie

Doel

Onder de leiding van de voorraadbeheerder draagt u bij tot de goede werking van de dienst teneinde onze interne klanten (voornamelijk de opvangcentra) een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden op het vlak van de tijdige levering van materiaal.

U staat in voor de ontvangst, de opslag en het beheer van de voorraden, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van goederen binnen Fedasil, meer bepaald vanuit het centraal magazijn in Rotselaar.

 

Context

De dienst logistiek staat in voor het invullen van de door de centra en de diensten van Fedasil uitgedrukte materiële behoeften, met uitzondering van de behoeften met betrekking tot infrastructuur en informatie- en communicatietechnologie. De dienst adviseert de directeur algemene diensten omtrent het beleid inzake de materiële middelen en zorgt voor de implementatie van de strategie en de operationele projecten inzake de materiële behoeften van het Agentschap.

De dienst logistiek bestaat uit een staf, een team materiaalbeheerders die alle centra en diensten ondersteunen, de logistieke cel van de hoofdzetel, die specifiek instaat voor de dagdagelijkse logistieke ondersteuning van de diensten op de hoofdzetel, en het logistiek team van het centraal magazijn te Rotselaar. Je maakt deel uit van dit laatste team.

 

Inhoud

Als magazijnier bent u betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in het magazijn en onderhoudt u regelmatig contact met de opvangcentra, de hoofdzetel en de regionale kantoren.

U werkt mee aan de regelmatige levering van materialen aan onze interne klanten (opvangcentra, hoofdzetel en regionale kantoren).

U werkt mee aan het fysieke voorraadbeheer door ervoor te zorgen dat de meest gebruikte artikelen altijd beschikbaar zijn en door de nodige bestellingen te bepalen.

U laadt en lost bestelwagens en vrachtwagens.

U slaat het materiaal op met behulp van hefwerktuigen.

U controleert leveringen en verzendingen en voert inventarissen uit of neemt eraan deel.

U beheert de archivering van de technische documentatie, met inbegrip van de interne codering, van de goederen die in het centrale magazijn zijn opgeslagen.

U staat in voor de netheid en veiligheid van het centrale magazijn (strategische voorraad).

 

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring

U hebt een eerste relevante werkervaring als magazijnier/magazijnbediende/orderpicker.

U hebt een diploma secundair onderwijs.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

U beheerst de volgende algemene IT-tools: Windows, Outlook, Word, Excel, Powerpoint ...

U hebt organisatietalent.

U hebt een rijbewijs B

U bent vertrouwd met licht transportmaterieel (vorkheftrucks, steekwagens, rolls enzovoort).

Troeven

U hebt een heftruckattest.

U hebt een opleiding in logistiek, transport of gelijkwaardig afgerond.

U hebt praktische ervaring met ISO 9001.

U bent bereid in een meertalige omgeving te werken. U hebt voldoende praktische kennis van het Frans. Idealiter bent u tweetalig.

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Voltijds contract van bepaalde duur (38u/week). Met mogelijkheid op verlenging naar contract van onbepaalde duur.

Er wordt een wervingsreserve opgesteld voor alle types van contracten voor een duur van 2 jaar.

 

Plaats van tewerkstelling

Centrale Stock van FEDASIL

Wingepark 59A

3110 Rotselaar

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is.

Het minimum bruto maandloon bedraagt € 2286 (startloon zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index).

Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

 

Zin om te solliciteren?

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie?

Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 04/10/2022 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be.

Voor vacatures in Brussel kan het ook via www.equivalences.cfwb.be.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be.

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad), algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test, waarvan de datum later zal worden bekendgemaakt. De contactgegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de test worden bijgehouden om een wervingsreserve aan te leggen voor alle types van arbeidsovereenkomsten, en dit voor een duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen gedurende 6 maanden niet deelnemen aan een nieuwe selectieprocedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Voor bijkomende info, contacteer Janoek Bosschaerts (selectieverantwoordelijke) per mail : janoek.bosschaerts@fedasil.be

 

 

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.