Home

Verpleegkundige (M/V/X)

 

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een

Verpleegkundige (M/V/X) voor een opvangcentrum in Overijse

Deeltijds 90% (34,2u/week). Een lager tewerkstellingspercentage is bespreekbaar.

Onbepaalde duur.

Referentienummer: 9045-249

Intern/extern

 

Functie

Doel

Je staat in voor het organiseren en toedienen van medische zorgen onder toezicht van een arts en draagt zo bij aan de gezondheid van de bewoners van een opvangcentrum, met aandacht voor de specificiteit en diversiteit van de doelgroep.

 

Context

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Overijse is een open federaal opvangcentrum, beheerd door Fedasil. Het heeft een capaciteit van 70 plaatsen en er werken 43 tal personeelsleden. De plaatsen in het centrum zijn bestemd voor het opvangen en begeleiden van niet-begeleide buitenlandse minderjarige jongens in hun eerste fase (observatie en oriëntatie) en hun tweede fase (opvang) van de asielaanvraag. Deze begeleiding omvat zowel materiële, psychosociale en maatschappelijke begeleiding.

Als verpleegkundige werk je binnen de medische dienst. Meer informatie vind je op Collega’s aan het woord | Fedasil.

 

Inhoud

Je inventariseert de medische klachten tijdens de intakes van de bewoners, je geeft de patiënten de voorgeschreven behandelingen en voert de nodige medische zorgen uit.

Je staat in voor het opstellen, opvolgen en aanvullen van medische dossiers en behandelt medische facturen.

Je verleent eerste hulp bij ongevallen, je organiseert de vorming voor bewoners en personeel in het kader van preventie.

Je maakt afspraken met externe zorgverstrekkers en houdt zorgvuldig de medische agenda bij.

Je assisteert consultaties door huisartsen of externe organisaties, zoals Kind en Gezin of psychosociale dienstverlening, je stelt je expertise ter beschikking bij interne en externe overlegmomenten.

Je ziet toe op een correcte verdeling en toediening van medicatie, je bent verantwoordelijk voor stockbeheer en bestellen van materiaal.

Je organiseert begeleiding en transport van patiënten. Je overlegt met andere diensten binnen het centrum.

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring

 

Je hebt een bachelor-/graduaatsdiploma of brevet in de verpleegkunde (of verloskunde).

Je hebt een visum van de FOD Volksgezondheid en liet je diploma viseren door de Provinciale Medische Commissie van de regio waarin je wil werken.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als verpleegkundige in een instelling of ziekenhuis.

 

Technische competenties

Vereisten

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare en diverse doelgroep.

Je hebt kennis van een medische doelgroep met een andere culturele achtergrond.

Je kan vlot werken met MS Office: Word, Excel…

 

Extra troeven

Je hebt ervaring binnen een multidisciplinaire omgeving.

Je spreekt Frans, Engels en/of andere vreemde talen.

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

INFORMATIE ANALYSEREN: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

 

PROBLEMEN OPLOSSEN: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van de oplossing.

 

OBJECTIEVEN BEHALEN: Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

ONDERSTEUNEN VANUIT EXPERTISE: Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een deeltijds contract van 90% (34,2u/week) van onbepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Categorie A: Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

 

Plaats van tewerkstelling

Homeweg 15, 3090 Overijse

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het voltijds bruto maandsalaris bedraagt € 2.857. Dit is het startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de index van december 2023. Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring tot maximum € 4.186. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.bosa.belgium.be.

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de vacature voor het centrum Overijse op Werken bij Fedasil.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma. Indien het gaat om een diploma behaald in het buitenland of in een andere taal, dien je ook uw NARIC-certificaat en uw Selor-taalcertificaat in (zie onder).

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen (www.naricvlaanderen.be)

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor (Artikel 7 niveau 2+/B).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV, motivatiebrief en diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximaal aantal opeenvolgende contracten van bepaalde duur (inclusief vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar, kunnen medewerkers die zich in deze situatie bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Fedasil kan hen contractueel niet meer aanwerven voor een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Voor bijkomende info, contacteer hr.overijse@fedasil.be.

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.