Home

ICT Functioneel analist (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil werft aan : ICT Funtcioneel analist (M/V/X)

Voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week)

Interne + externe selectie

Referentienummer: 9103-113

 

Functie

Doel

Als Functioneel analist draagt u bij tot de analyse en de omschrijving van de behoeften van de cliënt, de bijhorende business processen en de verbetering ervan. U neemt ook deel aan projecten inzake business process re-engineering. Hierbij houdt u rekening met de gebruikte standaarden en normen binnen het Agentschap en met de beperkingen die van toepassing zijn in onze sector.

Context

U maakt deel uit van het team Project en Analyse binnen de dienst ICT, op de hoofdzetel van Fedasil en u rapporteert aan het diensthoofd Project en Analyse. De dienst ICT bestaat uit de volgende teams:

 • Project en Analyse
 • Ontwikkeling
 • Infra, Systemen en Netwerk
 • Logistiek
 • Helpdesk

Elk team rapporteert rechtstreeks aan de directeur ICT en heeft eigen duidelijke verantwoordelijkheden en competenties. De dienst ICT concentreert zich op een cliëntgerichte aanpak en op de evolutie naar een digitale organisatie.

 

Verantwoordelijkheden

Business analyse en functioneel ontwerp

 • U bereidt de te maken analyses voor, plant deze en organiseert ze op een efficiënte wijze, u verzamelt voorafgaande informatie en voert voorbereidende opzoekingen om de opdracht te verduidelijken, u bepaalt de mogelijke betrokken partijen;
 • U legt de behoeften van de business en de gebruikers vast, analyseert deze en documenteert deze;
 • U controleert of de oplossing overeenkomt met de vereisten van de business;
 • U analyseert, definieert en documenteert de processen door gebruik te maken van de courante tools, business cases, user stories, process diagrammen,...
 • U rapporteert over de voorgang van de analyses;
 • U stelt de eindproducten voor en valideert deze met de cliënt.
 • U voert de functionele analyse uit op basis van de behoeftebepaling en de business analyse met behulp van de courante tools zoals use cases;

 

Projectbeheer

 • U staat in voor het beheer van kleine projecten of deelprojecten binnen de dienst ICT; voornamelijk analyse projecten;
 • U helpt bij de opstart van projecten en draagt bij tot het opstellen van de nodige documentatie met betrekking tot het project (business case, projectfiche, projectcharter...).

 

Kennisbeheer en innovatiebeheer

 • U volgt actief de trends en de ontwikkelingen op binnen uw bevoegdheidsdomein;
 • U werkt ook inhoudelijk samen aan het kennisbeheer en de professionalisering van de dienst op methodologisch vlak.

 

Profiel

U hebt een bijzondere interesse voor analyse, projectbeheer en voor Fedasil, zijn werking, zijn waarden en zijn doelgroep. Voor meer informatie, raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

U bent in het bezit van een universitair diploma (licentiaat/master).

U hebt ervaring als analist inzake procesdesign bij bedrijven en/of bij de overheid.

 

Technische vaardigheden

Vereisten :

 • U kent de courante technieken van business analyse;
 • U beschikt over kennis en ervaring inzake procesdesign (BPM);
 • U hebt minstens basiskennis van de IT testprotocollen;
 • U hebt praktische PC-vaardigheden (Internet, Word, Excel, PowerPoint);
 • U bent Nederlandstalig en/of Franstalig en beschikt over een goede kennis van de andere landstaal.

Troeven :

 • U hebt een of meerdere opleidingen gevolgd op het vlak van business analyse of functionele analyse en/of in projectbeheer;
 • U hebt ervaring of een opleiding gevolgd inzake Agile/Scrum,
 • U hebt een opleiding gevolg Design Thinking en kan deze methode toepassen in het kader van uw werk.

 

Algemene vaardigheden

 • U werkt nauwgezet, analytisch en bent in staat om de informatie te analyseren en op een eenvoudige en duidelijke manier over te brengen;
 • U bent diplomatisch en communicatief ;
 • U kunt organiseren en vergaderingen en werkgroepen organiseren;
 • U kunt de cliënt begeleiden om zijn behoeften te verzamelen;
 • U werkt graag autonoom en nauwgezet;
 • U bent creatief en denkt in termen van oplossingen en niet van "problemen".

 

Aanbod

Wij bieden u een verrijkende en stimulerende werkervaring, binnen een dienst in volle ontwikkeling.

 

Type overeenkomst

Voltijds arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (38 uur/week).

 

Werkplek

Fedasil - Hoofdzetel

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 3238 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

Mogelijkheid tot telewerken.

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 20/12/2022 door het kandidatenformulier in te vullen via de link "solliciteren" onderaan de vacature. Om in overweging genomen te worden, moet je kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad –model 595 & 596.2) gevraagd worden.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit schriftelijke testen en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij christophe.mahaut@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.