Home

Machelen

06.03.2023
Het Fedasil opvangcentrum in Machelen startte een Younited voetbal-ploeg. In februari speelden we al ons eerste toernooi met onze...
16.12.2022
Het opvangcentrum Machelen startte deze week met een moestuin in samenwerking met Plant-aardig. In een eerste fase bereiden we de...

Nieuwsbrief Machelen

Wil u de elektronische nieuwsbrief van ons centrum ontvangen? Vul hieronder uw e-mailadres in.


Over het centrum

Sinds begin augustus 2022 is Fedasil gestart met de opvang van asielzoekers in het voormalige Parker Hotel in Machelen – Diegem.

Het opvangcentrum in Machelen is, zoals alle centra van Fedasil,  een open opvangcentra waar verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers) onderdak, voeding, medische en sociale begeleiding kregen tijdens de behandeling van hun verzoek om internationale bescherming.

De site van het Parker Hotel kan plaats bieden aan maximaal 392 bewoners, met diverse profielen (alleenstaanden, gezinnen en niet-begeleide minderjarigen).

Een team van ongeveer 65 professionele medewerkers staat in voor de goede werking: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, animatoren …. Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen, zodat de bewoners hun tijd hier nuttig kunnen besteden.

Giften

Hebt u nog oude kleding, boeken, tassen of ander materiaal liggen? Op onze facebookpagina kan u onze nodenlijst raadplegen. Neem graag eerst even contact met ons op, zodat we verder kunnen afspreken.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn altijd welkom in ons centrum! En niet alleen om onze diensten en projecten een duwtje in de rug te geven maar ook om hun eigen passies met bewoners te komen delen of eigen projecten op te zetten.

Momenteel zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met onze huiswerkklas. Naast onze huiswerkklas zijn we ook op zoek naar vrijwilligers voor: het organiseren van activiteiten, het versterken van ons tuinteam, het begeleiden van bewoners naar werk of eigen huisvesting of het geven van Nederlandse les. Wilt u graag een handje uit de mouwen steken voor ons centrum neem dan zeker contact op en volg onze Facebookpagina ‘Fedasil Machelen’

Contact

Fedasil Machelen
Bessenveldstraat 15
1831 Machelen (Diegem)
info.machelen@fedasil.be
Facebook : @FedasilMachelen
Tel: 02 737 66 00