Accueil

Deurne

08.09.2020
Enkele maanden geleden dook het coronavirus op in ons land, met verregaande gevolgen. Hoe ervaren collega’s en bewoners van het...
19.06.2020
Wie zijn de mensen in de opvangcentra in België? Maak kennis met Hussam uit Irak, die in Deurne verblijft.
Corona: zoals elk opvangcentrum in ons land, neemt ook het opvangcentrum van  Deurne verregaande maatregelen voor preventie en hygiëne, zowel voor de bewoners als voor het personeel. Onderstaande info over buurtinitiatieven en bezoeken zal dan ook aangepast worden in functie van de gezondheidssituatie in het centrum. Lees meer.

Over het centrum

Het opvangcentrum in Deurne is één van de tijdelijke Belgische centra voor verzoekers om internationale bescherming die rechtstreeks worden beheerd door Fedasil. 

Het tijdelijke opvangcentrum van Deurne, met ruimte voor 120 personen, biedt gespecialiseerde plaatsen voor andersvaliden en minder mobiele personen met hun familie.

Verschillende personeelsleden staan in voor de goede werking: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, animatoren….

Het tijdelijke opvangcentrum van Deurne is, zoals alle centra van Fedasil, een open opvangcentrum en biedt onderdak, voeding, medische zorgen en sociale begeleiding aan asielzoekers tijdens de behandeling van hun verzoek om internationale bescherming.

Vrijwilligers 

Interesse om een handje te komen helpen? Contacteer ons dan via info.deurne@fedasil.be 

Giften

Wij zijn steeds op zoek naar een aantal dingen. Je kan steeds op Facebook (Fedasil Deurne) kijken voor de laatste info.  

Contact

Opvangcentrum Deurne
Ergo-De Waellaan 32
2100 Deurne
T 03 376 13 00
info.deurne@fedasil.be
Facebook: Fedasil Deurne