Home

Internationale vrouwendag

08/03/2017
Fedasil et de partners vangen meer dan 7.000 vrouwen op in het netwerk. De meest kwetsbare asielzoeksters krijgen speciale begeleiding.

Op woensdag 8 maart is het Internationale vrouwendag. Ook voor Fedasil is dit een ideale dag om in de kijker te zetten wat het Agentschap de afgelopen jaren voor asielzoeksters heeft gerealiseerd.7.000 vrouwelijke bewonersMomenteel verblijven er in het opvangnetwerk van Fedasil 7.000 vrouwen en meisjes (1/3 van de totale populatie). Onder hen tellen we 1.250 alleenstaande vrouwen en 120 niet-begeleide minderjarige meisjes.Vrouwen op de vlucht vormen nog steeds een extra kwetsbare groep. Al te vaak werden zij het slachtoffer van seksueel en gendergerelateerd geweld, met een verhoogd risico op ernstige en langdurige gevolgen op het vlak van gezondheid, en psychosociaal welzijn.Uit diverse studies van de afgelopen jaren kwam naar voor dat seksueel en gendergerelateerd geweld ook binnen het opvangnetwerk een risico vormt voor vrouwen. Daarom doet het Agentschap diverse inspanningen om de veiligheid en omstandigheden van de vrouwen in het netwerk te verbeteren.Deze initiatieven vinden we terug in verschillende domeinen van Fedasil:Een aangepaste opvangplaats voor de meest kwetsbare profielen (alleenstaande moeders, zwangere minderjarigen, enz.);Bij het opstellen van de minimale normen wordt meer en meer rekening gehouden met gender (aparte slaapkamers, gescheiden sanitar, aparte blokken enz);Opleidingen voor medewerkers op het terrein om slachtoffers van gendergerelateerd geweld beter te herkennen, op de juiste manier op te vangen en door te verwijzen;De fiche voor het signaleren van incidenten in de centra vermeldt ook de categorie ‘seksueel geweld’. Momenteel wordt nagegaan of een categorie “gendergerelateerd geweld” kan worden opgenomen;Het medisch intakeformulier vermeldt de vraag naar vrouwelijk genitale verminking. De vraag wordt gesteld aan alle vrouwen afkomstig uit risicolanden; Ook dankzij subsidies (nationaal en Europees), kon Fedasil meer investeren in projecten rond vrouwen (GAMS, Intact, Vrouwenraad…)…Initiatieven op 8 maartIn heel wat opvangcentra in België vormt 8 maart een ideale gelegenheid om vrouwen in de bloemetjes te zetten. Diverse activiteiten staan op het programma: vrouwenbrunch, koken voor vrouwen, enz.