Home

Vermindering van de opvangcapaciteit

06/04/2017
Het afbouwplan voor het opvangnetwerk wordt voortgezet. Fedasil en de partners beheren nu 25.000 opvangplaatsen.

In juni 2016 besliste de federale regering om de opvangcapaciteit voor asielzoekers af te bouwen omwille van de dalende instroom in België. Zo werden het afgelopen jaar meer dan 10.000 plaatsen gesloten (federale centra, Rode Kruis en privéopvang).De planning van deze reorganisatie voorziet in 2017 de sluiting van nog eens 3.000 plaatsen. Het gaat onder meer om de sluiting van de tijdelijke opvangcentra van Dendermonde en Lubbeek (Fedasil) en individuele opvang georganiseerd door de ngo’s Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Ciré. Alle centra die door een privépartner werden beheerd zijn trouwens ook al gesloten.Fedasil is deze week gestart met de transfers van personen die in individuele opvang bij Vluchtelingenwerk en Ciré verbleven. Deze personen zullen opvang krijgen in andere individuele opvang (OCMW) of in collectieve centra. In totaal zijn er geleidelijke transfers voorzien voor meer dan 1.000 personen die door deze twee ngo’s worden opgevangen.Meer dan 10.000 transfersSinds het begin van de reorganisatie zijn meer dan 10.000 personen overgebracht. In de mate van het mogelijke hield Fedasil rekening met de individuele noden van de betrokken personen. In het bijzonder voor schoolgaande kinderen; de meerderheid van hen werd verhuisd tijdens de schoolvakanties en naar dezelfde taalregio.Fedasil en de partners beheren vandaag 25.000 opvangplaatsen (tegenover 35.700 plaatsen op het piekmoment van de aanvragen). Er worden 21.000 personen opgevangen. De voornaamste landen van oorsprong blijven Afghanistan, Syrië, Irak en Somalië. We stellen een stijging vast van de instroom van Syriërs via het hervestigingsprogramma voor vluchtelingen en via relocatie via Italië en Griekenland. Bijna 80% van de bewoners wacht op een beslissing inzake hun asielaanvraag.