Home

Studie over de noden van kwetsbare personen

30/01/2017
Fedasil publiceert het eerste deel van zijn studie over de opvang van kwetsbare personen.

Fedasil startte in 2015 met een studie naar kwetsbare personen met specifieke noden binnen het opvangnetwerk. De eerste fase van deze studie is nu afgerond.Waarom een studie naar kwetsbare personen? De Belgische en de Europese wetgeving voorzien dat kwetsbare personen extra aandacht krijgen. Het punt wordt ook aangehaald in de beleidsnota van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.Tien jaar na de inwerkingtreding van de opvangwet (2007), komt Fedasil dus met een eerste studie over het onderwerp. Deze studie wil een gedetailleerd beeld geven van de manier waarop de identificatie van kwetsbare personen wordt toegepast in het opvangnetwerk en in welke mate er rekening wordt gehouden met de bijzondere noden van deze bewoners.De eerste fase van de studieFedasil voert de studie uit in twee fasen. Het eerste syntheserapport is nu beschikbaar (zie bijlage). Het bevat de belangrijkste bevindingen, die onder andere gebaseerd zijn op observaties in de opvangstructuren en gesprekken met verschillende diensten en partners. Er werd ook een enquête afgenomen bij maatschappelijk werkers, begeleiders en gezondheidswerkers bij Fedasil en de partners.Deze eerste fase van de studie toont aan dat er reeds heel wat gedaan wordt om de identificatie van en zorg voor kwetsbare personen binnen het opvangnetwerk te optimaliseren. Maar ondanks het werk dat reeds wordt verricht, zijn nog niet alle aspecten aanwezig om op een kwaliteitsvolle manier tegemoet te komen aan de opvangnoden van kwetsbare personen zowel binnen de eigen opvangstructuur als in samenwerking met externe diensten. Op basis van deze eerste vaststellingen zullen daarom concrete aanbevelingen voorgesteld worden.Het vervolgIn 2017 gaat de tweede fase van de studie van start. Aan de hand van interviews zullen drie actoren het woord krijgen: de medewerkers van de opvangstructuren, de bewoners zelf en verschillende externe organisaties.De studie beperkt zich niet tot België: Fedasil zal ook de praktijken van verschillende Europese landen inventariseren.