Home

Conventies Fedasil: projectoproep 2017

14/11/2016
Fedasil kent subsidies toe om projecten rond asielzoekers te ondersteunen.

Fedasil beschikt elk jaar over een budget om specifieke projecten inzake opvang van asielzoekers (en andere opvangbegunstigden) te ondersteunen. Het Agentschap heeft zopas de projectoproep voor 2017 gelanceerd.Bij de toekenning van de projectsubsidies zal de prioriteit van Fedasil uitgaan naar die projecten die 1) een verhoging van deelname door asielzoekers aan het maatschappelijk leven toelaten,2) tegemoetkomen aan de opvangnoden van kwetsbare doelgroepen,3) inspelen op noden in het kader van de implementatie van het nieuw opvangmodel, of4) de kennis van asielzoekers inzake de waarden en normen van de Belgische samenleving versterken.Dossiers kunnen tot en met 4 december 2016 ingediend worden.Hieronder vindt u de projectoproep en de nodige bijlagen om uw kandidatuur in te dienen. Deze projectoproep is eveneens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.