Home

10.000 opvangplaatsen gesloten in 2016

10/01/2017
In 2016 lag de instroom in het netwerk van Fedasil een stuk lager dan de uitstroom. Daarom werd de capaciteit afgebouwd.

Minder aankomstenIn tegenstelling tot 2015, een recordjaar op het vlak van asiel in België, kende Fedasil in de loop van het jaar 2016 een aanzienlijke daling van het aantal op te vangen asielzoekers.Het afgelopen jaar kregen 16.700 personen een opvangplaats in het netwerk van Fedasil, tegenover 38.300 personen in 2015. In diezelfde periode verlieten 26.560 bewoners het opvangnetwerk, wat resulteerde in een negatief IN/OUT saldo van ongeveer 10.000 personen.Ook de instroom van het aantal niet-begeleide minderjarigen (NBMV) daalde.SluitingenOm het aantal plaatsen aan te passen aan deze nieuwe realiteit, besliste de federale regering in juni 2016 om de opvangcapaciteit met 10.000 plaatsen te verminderen, dit door de sluiting van een dertigtal tijdelijke opvangcentra, die in urgentie waren geopend om de asielzoekers op te vangen.Fedasil en de partners beheren vandaag 26.300 opvangplaatsen (tegenover 35.700 plaatsen op het piekmoment van de aanvragen). Bijna 10.000 plaatsen werden al gesloten. Tegelijkertijd werden er wel een aantal specifieke plaatsen (niet-begeleide minderjarigen, medische dossiers) en lokale opvanginitiatieven gecreëerd.Bezettingsgraad stijgtTot de zomer van 2016 daalde de bezettingsgraad in de opvangstructuren onafgebroken (tot 79%). Door de sluiting van de plaatsen startte de bezetting weer te stijgen, tegen eind 2016 bedroeg deze 87%. De asielzoekers die verbleven in de centra die gesloten werden, zijn allemaal geleidelijk overgeplaatst naar andere opvangstructuren.Fedasil en de partners vangen op dit moment 22.900 personen op (tegenover 32.500 begin 2016). De belangrijkste landen van herkomst zijn Afghanistan, Syrië, Irak en Somalië. 80% van de bewoners wacht op een beslissing in de asielaanvraag.