Accueil

Gent

19.08.2021
In september starten weer 20 duo's van Gentenaars en bewoners van ons centrum.
22.06.2021
Op 20 juni staan we over de hele wereld stil bij de 80 miljoen mensen op de vlucht. In Gent sloegen meerdere partners de handen...
Corona: zoals elk opvangcentrum in ons land, neemt ook het opvangcentrum van Gent verregaande maatregelen voor preventie en hygiëne, zowel voor de bewoners als voor het personeel. Onderstaande info over buurtinitiatieven en bezoeken zal dan ook aangepast worden in functie van de gezondheidssituatie in het centrum. Lees meer.

Over het centrum

Het opvangcentrum in Gent is één van de Belgische centra voor verzoekers om internationale bescherming die rechtstreeks worden beheerd door Fedasil. Het opende in 2020 in de haven van Gent. De opvang gebeurt in een ‘ponton’, een drijvende opvangstructuur die ligt aan de Rigakaai. 

240 plaatsen, 50 werknemers

In het opvangcentrum van Gent staat een ervaren team van professionele medewerkers in voor de begeleiding van de bewoners. Het opvangcentrum kan plaats bieden aan maximum 240 personen. Hiervan zijn 40 personen niet-begeleide minderjarigen. Tijdens de asielcrisis van 2015 werd het centrum al een keer uitgebaat door een privépartner. Deze keer beheert Fedasil het opvangcentrum zelf.

Open opvangcentrum

Het tijdelijke opvangcentrum in Gent is, zoals alle centra van Fedasil, een open opvangcentra waar verzoekers om internationale bescherming onderdak, voeding, medische en sociale begeleiding krijgen tijdens de behandeling van hun verzoek om internationale bescherming. 

Contact

Opvangcentrum Gent (Reno)
Rigakaai 41
9000 Gent
info.gent@fedasil.be 
T: +32 9 396 44 00