Accueil

Jaarverslag 2012

16/10/2013
2012, een overgangsjaar voor de opvang van asielzoekers en een recordjaar voor de vrijwillige terugkeer.

Het jaarverslag 2012 van Fedasil is beschikbaar. Het chronologisch overzicht in het jaarverslag toont aan dat er in 2012 een ommekeer was van de tendens die we sinds het begin van de asielcrisis kenden: daling van de instroom, einde van de niet-toewijzingen, daling van de bezettingsgraad, geleidelijke afbouw van de noodopvang, einde van de hotelopvang enz.In zijn voorwoord verklaart Jean-Pierre Luxen, directeur-generaal: "Nu we de opvang weer onder controle hebben, krijgen projecten die tijdens de crisis niet voldoende aan bod kwamen (eindelijk) opnieuw de volle aandacht in de komende jaren: de Europese programma's, de specialisering van de opvang, de begeleiding van specifieke doelgroepen en in het bijzonder NBMV's en een constructief en ambitieus terugkeerprogramma alsook een luik re-integratie in het land van herkomst."2012 is ook een recordjaar voor de vrijwillige terugkeer. Fedasil heeft met haar partners 4694 terugkeerders begeleid (+40% in vergelijking met 2011). Als we hierbij de vrijwillige terugkeer rekenen die de Dienst Vreemdelingenzaken heeft georganiseerd (962), komen we op een totaal van 5656 personen die vrijwillig naar hun land van herkomst zijn teruggekeerd. Het jaarverslag bestaat in het Nederlands, in het Frans en in het Engels (ingekorte versie)