Accueil

Franse overheid bezoekt Fedasil

19/09/2013
Frankrijk bereidt een hervorming van zijn asielsysteem voor en gaat hiervoor op zoek naar goede praktijken in verschillende Europese landen. Tijdens een tweedaags bezoek maakte het Franse ministerie van Binnenlandse zaken kennis met de asielprocedure en de opvang in België.

Op 16 en 17 september kreeg Fedasil bezoek van Elsa Benzaquen-Navarro en Séverine Origny-Fleishman, twee vertegenwoordigers van het Franse ministerie van Binnenlandse zaken. Tijdens deze tweedaagse maakten zij uitgebreid kennis met de werking van Fedasil en de asielprocedure in België.Het directiecomité van Fedasil gaf uitleg over de verschillende aspecten van de opvang en over vrijwillige terugkeer. Verder brachten de Franse ambtenaren een bezoek aan het opvangcentrum in Jodoigne, het terugkeerloket en de dienst Dispatching. Ze ontmoetten ook vertegenwoordigers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Dienst Vreemdelingenzaken.Europese OpvangrichtlijnDoor een stijgend aantal asielaanvragen, kampt Frankrijk al enkele jaren met een tekort aan opvangplaatsen: in 2013 verbleven 24.000 personen in noodopvangplaatsen en in hotels. Het bezoek aan Fedasil kadert dan ook in een benchmarking door Frankrijk van de asielopvang in verschillende Europese landen. Eerder bezochten de Franse vertegenwoordigers al Zweden, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.Elsa Benzaquen-Navarro, sectiechef opvang en integratie: "In de landen die we bezochten zagen we grote verschillen op het vlak van opvangbeleid, duur van de procedure enz. Vandaag is de opvang voor asielzoekers in Frankrijk regionaal georganiseerd en via partnerorganisaties. Frankrijk telt in totaal ongeveer 270 opvangcentra, het aantal plaatsen per centrum varieert tussen 30 en 250. We hebben dus minder grote centra dan in België."Séverine Origny-Fleishman, adjunct diensthoofd recht op asiel en bescherming: "België valt op door zijn doelgroepenbeleid. Iets wat trouwens aanbevolen wordt in de nieuwe Europese Opvangrichtlijn. De gespecialiseerde opvang in België is een voorbeeld van een goede praktijk.De Opvangrichtlijn (2005) bepaalt op Europees niveau de minimale normen voor de opvang van asielzoekers. De nieuwe Opvangrichtlijn werd in juni 2013 goedgekeurd door het Europees Parlement, en streeft naar betere en meer geharmoniseerde normen binnen de Europese Unie.De Franse overheidsdelegatie zal op basis van de verzamelde goede praktijken aanbevelingen formuleren. Hun studieronde eindigt in november. In 2014 zal de Franse minister van Binnenlandse zaken voorstellen doen om het asielsysteem in Frankrijk te hervormen, in navolging van de nieuwe opvangrichtlijn voor de Europese lidstaten.