Accueil

Dienst in de kijker: Scholenwerking

06/02/2022
Graag stellen wij ook dit jaar een aantal diensten aan u voor. We gaan van start met de dienst scholenwerking.

Leerplicht

Net zoals alle kinderen in België vallen de kinderen en jongeren van het opvangcentrum onder de leerplicht. Ook zij zijn dus verplicht om tot en met hun 18 jaar les te volgen. Hiervoor kan het opvangcentrum beroep doen op kleuter- , lagere of middelbare scholen in de buurt. Zo gaan de kleuters en lagere schoolkinderen naar Broechem, Emblem of Ranst naar school. De middelbare schoolstudenten volgen les in Lier, Antwerpen of Mechelen. De ouders begeleiden de kleuters en lagere schoolkinderen naar school. De jongeren gaan op zelfstandige basis en nemen hiervoor de bus of de fiets.

Naar school gaan is ook voor onze leerlingen niet vrijblijvend. Dagelijks worden de aanwezigheden gecontroleerd. Bij ziekte zal de medische dienst een attest voorzien.

 

Momenteel telt het opvangcentrum:

12 kleuters

18 lagere schoolkinderen

65 middelbare schoolstudenten OKAN

6 middelbare schoolstudenten in het regulier onderwijs

3 studenten in een BENO (basiseducatie na OKAN) traject 

4 kinderen in het buitengewoon onderwijs.

 

Regulier of OKAN:

Zo snel mogelijk na aankomst in het opvangcentrum gaat de medewerker van de dienst scholenwerking op zoek naar een geschikte school voor de kinderen/jongeren.  Kinderen die naar het kleuter – of lager onderwijs gaan, komen terecht in de standaard klassen. De leerlingen krijgen vaak extra ondersteuning van een ATN-juf (Anderstalige Nieuwkomers). 

Kinderen met speciale noden kunnen na een doorverwijzing terecht in het buitengewoon onderwijs.

Jongeren tussen 12 en 18 jaar starten eerst in een OKAN - klas. OKAN staat voor Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers. Van zodra hun Nederlands goed genoeg is, stromen ze door naar het reguliere onderwijs. Sommige jongeren komen in het BENO – traject terecht.

BENO staat voor basiseducatie na OKAN. Dit traject werd ontwikkelt voor laaggeletterde jongeren (min 18 jaar in het eerste trimester) die OKAN volgden, maar niet klaar zijn voor het hoger onderwijs, een beroepsopleiding of werk.

 

Schoolmateriaal:

Via de dienst scholenwerking bekomen de kinderen/jongeren al het nodige schoolmateriaal: boekentas of rugzak, brooddoos, drinken bus, balpennen, kaft, enz. Ouders, kinderen en jongeren kunnen er ook steeds terecht met allerlei vragen.

 

Huiswerklas en studiebegeleiding:

Ook onze studenten krijgen huiswerk mee of moeten lessen voorbereiden. Dit is niet altijd eenvoudig. Vaak zijn de ouders niet in de mogelijkheid om hun kinderen te ondersteunen, omdat ze zelf nog onvoldoende Nederlands spreken of omdat de leerstof hen onbekend is. Gelukkig kunnen de leerlingen en studenten tijdens de week beroep doen op de vrijwilligers van de huiswerkklas of de studiebegeleiding. Tweemaal per week komen de vrijwilligers langs om de leerlingen en de  studenten te ondersteunen bij hun taken en/of lessen.

 

Vrijwilligers:

Het opvangcentrum kan nog steeds extra helpende handen gebruiken voor de ondersteuning van de huiswerkklas of studiebegeleiding. De huiswerkklas gaat elke dinsdag en donderdag door van 16u tot 17u. De jongeren kunnen in de studiebegeleiding terecht op maandag en donderdag tussen 19u en 20u30. Voor meer info kan je steeds terecht via: info.broechem@fedasil.be