Home

Wereldvluchtelingendag 2020

19/06/2020
Op 20 juni vragen we extra aandacht voor het lot van mensen op de vlucht. Fedasil biedt een blik op de verhalen achter de cijfers.

Elk jaar wordt op 20 juni stilgestaan bij de mensen die gedwongen worden om hun huis te verlaten en wordt er wereldwijd aandacht gegeven aan Wereldvluchtelingendag. Het is traditiegetrouw ook het moment dat het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR zijn Global Trends Rapport uitbrengt, een rapport met cijfers over vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.

Enkele cijfers

Volgens cijfers van UNHCR zijn er in 2020 ruim 79,5 miljoen mensen op de vlucht: 45,7 miljoen mensen op de vlucht in eigen land; 29,6 miljoen vluchtelingen en 4,2 miljoen asielzoekers.

80% wordt opgevangen in een buurland van het land van herkomst maar sommigen vragen ook internationale bescherming aan in andere landen, waaronder België. Het CGVS onderzoekt deze verzoeken om internationale bescherming en tijdens deze procedure krijgen de verzoekers opvang door Fedasil. Ze hebben dan recht op wat bekend staat als bed, bad, brood’ en begeleiding (sociaal, medisch en juridisch).

Getuigenissen

Om toch de nodige aandacht te kunnen schenken aan deze belangrijke dag, vroegen we aan 30 bewoners om voor Wereldvluchtelingendag hun getuigenis te delen en zo de verhalen achter de cijfers te kunnen horen. Op deze pagina staan alle getuigenissen gebundeld.