Home

Terug naar school!

30/08/2023
Deze week eindigt de grote vakantie. Deze week trekken 7.966 jonge bewoners opnieuw naar school.

In de opvangcentra van Fedasil en zijn partners verblijven zo’n 32.000 verzoekers om internationale bescherming. Onder hen ook 7.966 kinderen en jongeren die deze week terug naar school gaan. Voor de kinderen die naar Franstalige onderwijs gaat was dat afgelopen maandag 28 augustus, voor de kinderen in het Nederlandstalig onderwijs zal dat deze vrijdag 1 september zijn.

Net zoals alle minderjarigen in België, zijn kinderen die in een opvangcentrum wonen (zowel kinderen uit families als niet-begeleide minderjarigen (NBMV), leerplichtig. Kinderen die nieuw in België toekomen worden binnen 2 maanden ingeschreven in een school in de buurt van het opvangcentrum of hun verblijfplaats.

De keuze van de school gebeurt in overleg met de ouders. Ze krijgen uitleg van de schoolbegeleider in het opvangcentrum en vinden informatie over school en de werking van het CLB in hun eigen taal op onze website voor asielzoekers, Fedasilinfo.

Indien mogelijk gaan de kinderen eerst naar een onthaalklas, waar hun talenkennis en studieniveau getest wordt en ze aangepaste lessen volgen. Nadien volgen ze samen met de andere kinderen les in een gewone klas.

Zo’n 4.153 jongeren volgen dit schooljaar les in het secundair onderwijs. 2.041 kinderen komen terecht in het basisonderwijs en 1.772 leerlingen trekken naar de kleuterschool.

Eerste stappen naar integratie

Schoolgaan biedt de jonge verzoekers een eerste kans om Nederlands of Frans te leren en in contact te komen met leeftijdsgenoten. Naar school gaan is niet enkel belangrijk voor jongeren: het draagt ook bij tot de sociale integratie van hun ouders. Toch kunnen niet alle ouders hun kinderen ondersteunen in hun schoolloopbaan. Na de schooluren kunnen de schoolkinderen daarom rekenen op de steun van tientallen vrijwilligers, die na school huiswerkbegeleiding in de centra geven.