Home

Resultaten enquête burgemeesters

25/11/2021
Fedasil publiceert het syntheserapport met de bevindingen van de burgemeestersenquête.

Fedasil hecht veel belang aan een goede samenwerking met de gemeentes waar er een opvangcentrum is ingericht. Om deze samenwerking nog te verbeteren, liet de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, Fedasil een enquête uitvoeren bij burgemeesters die een opvangcentrum hebben of hadden in hun gemeente. Op deze manier konden de burgemeesters hun ervaringen delen over thema's die van invloed kunnen zijn op de samenwerking met de opvangactoren (opvangcentra, opvangoperatoren, Fedasil en de federale politieke overheid).

Goede praktijken en moeilijkheden

Het doel was de meningen, ervaringen en suggesties van de burgemeesters over diverse thema's in verband met opvang van asielzoekers te verzamelen. De resultaten moeten bijdragen tot een betere samenwerking tussen de actoren, wat goed is voor de creatie van een duurzaam opvangnetwerk, ook in periodes van crisis.

Maar liefst 74% van de bevraagde burgemeesters - met name 62 burgemeesters - namen deel aan de enquête. Over het algemeen zijn de beoordelingen van de burgemeesters divers en vaak genuanceerd. Toch kunnen enkele « tendensen » worden vastgesteld. Zo wordt de samenwerking tussen opvangcentra en politie, scholen en buurtbewoners heel positief ervaren. Bovendien lijkt er een verband te zijn tussen het niet goed vertrouwd zijn met asiel en opvang en tevens de grote hoeveelheid 'fake news' op sociale media, en de tegenstand of het gebrek aan draagvlak onder burgemeesters en bevolking. Ook wordt er opgemerkt dat de snelheid waarmee Fedasil soms moet schakelen, kan leiden tot ongenoegen of onbegrip van burgemeesters. Ten slotte wordt vastgesteld dat hoe langer er een opvangcentrum aanwezig is in een gemeente, hoe positiever de kijk erop is.

Het syntheserapport van het onderzoek dat een blik werpt op deze tendensen, kan in bijlage worden teruggevonden.