Home

Projectoproep 2019

11/10/2018
Fedasil kent jaarlijks subsidies toe om projecten rond asielzoekers te ondersteunen.

Fedasil beschikt elk jaar over een budget om specifieke projecten inzake opvang van asielzoekers (en andere opvangbegunstigden) te ondersteunen. Het Agentschap heeft zopas de projectoproep voor 2019 gelanceerd.

Bij de toekenning van de projectsubsidies zal de prioriteit van Fedasil uitgaan naar die projecten die

  1. een verhoging van deelname door asielzoekers aan het maatschappelijk leven toelaten
  2. tegemoetkomen aan de opvangnoden van kwetsbare doelgroepen
  3. waarden en normen bij de begunstigden van de opvang onderzoeken

Dossiers kunnen tot en met 18 november 2018 ingediend worden.

Infomoment

Om uitvoerig op alle mogelijke vragen vanwege kandidaat-indieners omtrent deze projectoproep te kunnen antwoorden en de precieze inhoud van de projectprioriteiten nogmaals in detail te kunnen toelichten, wordt er een infomoment georganiseerd op 5 november om 14u in de Pianofabriek.

Tijdens dit moment wordt u in detail geïnformeerd over onze verschillende projectprioriteiten, de subsidiëringsvoorwaarden en de selectiecriteria. Daarnaast zal u ook de gelegenheid krijgen om met ons van gedachten te wisselen omtrent uw projectvoorstel.

Inschrijven is verplicht. Gelieve hiervoor ten laatste op 30 oktober een mail te sturen naar projecten.coordinatie@fedasil.be . Uw inschrijving is pas definitief na een bevestigingsmail.

Praktische informatie

Hieronder vindt u de projectoproep en de nodige bijlagen om uw kandidatuur in te dienen. Deze projectoproep wordt binnenkort gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.