Home

Project rond arbeidsintegratie succesvol afgerond

17/12/2019
Medewerkers van Fedasil, VDAB en het Agentschap Integratie en Inburgering rondden met een ontmoetingsdag samen het project “Voortijdige Arbeidsintegratie Vluchtelingen” af.

In december 2017 begon Fedasil met de uitvoering van het project “Vroegtijdige Arbeidsintegratie vluchtelingen”, gefinancierd door het Europese Sociaal Fonds (ESF). Dit project werd nu afgerond met een ontmoetingsdag.

Tijdens verschillende activiteiten bespraken deelnemers van de drie organisaties mogelijkheden om integratie te verbeteren door middel van werk en hoe de toeleiding naar werk beter kon verlopen. Aan het einde van de dag werden er actiepunten geformuleerd waar op beleidsniveau aan gewerkt kan worden.

Het ESF-project ontwikkelde een vroegtijdige ketensamenwerking voor de toeleiding van verzoekers om internationale bescherming naar de Vlaamse arbeidsmarkt. Als eindproduct werden twee draaiboeken uitgewerkt: het eerste is een leidraad over het opstarten van een ketensamenwerking tussen verschillende organisaties. Het tweede gaat over het begeleidingstraject rond pre-integratie en tewerkstelling in het opvangcentrum. Dit draaiboek bevat een overzicht van de mogelijke acties die al kunnen worden ondernomen tijdens de opvangfase.