Home

Infomarkt voor de buurt

10/02/2020
Op donderdag 20 februari organiseren Fedasil en de gemeente een infomarkt waar inwoners van Overijse terecht kunnen met hun vragen over het opvangcentrum.

Eind februari opent Fedasil opnieuw een opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) in voormalig woonzorgcentrum De Lasne in Terlanen. Omdat u als inwoner mogelijks kampt met allerhande vragen, bezorgen we u graag info op maat. Daarom organiseren we op donderdag 20 februari van 16u tot 20u een infomarkt. We verwelkomen u graag in WOC Den Turf, Arth. Michielsplein 3, 3090 Overijse (Terlanen). U kan er doorlopend langskomen om de verschillende infostands te bezoeken.

Er zijn stands aanwezig van Fedasil (over het reilen en zeilen binnen het asielcentrum en met info over de asielprocedure), Agentschap integratie en inburgering (met een focus op de brede diversiteit en het inburgeringstraject), politie en gemeente.

Indien u niet aanwezig kan zijn op de infomarkt, kan u ons ook altijd contacteren via info.overijse@fedasil.be