Home

Eindconclusies Europees project over werkgelegenheid bij asielzoekers

26/11/2020
Het Europees project publiceert zijn conclusies over hoe werkgevers en werkzoekende asielzoekers en vluchtelingen sneller en beter met elkaar in contact kunnen komen.

Het ETCC-project, voluit het ‘Employer Tailored Chain Cooperation’ kreeg steun van het AMIF (het Europese fonds voor Asiel en Migratie) en had als doel om asielzoekers en vluchtelingen aan het te werk te krijgen. Het belangrijkste doel van het project was om werkgevers, ondersteunende organisaties en werkzoekenden beter, sneller en vlotter met elkaar in contact brengen. Maar liefst 7 EU-lidstaten zetten hun schouders onder het project.

De partnerorganisaties uit de 7 lidstaten (Forem (België), CCI WAPI (België), COA (Nederland), ISIS (Duitsland), Pôle Emploi (Frankrijk), IFOA (Italië), Manpower (Italië), ACH (Verenigd Koninkrijk), het Cyprus R Council (Cyprus) en Eurochambers (EU)) trachtten de tewerkstelling van asielzoekers structureel anders aan te pakken. Deze partners komen uit verschillende domeinen: werkgevers en belangengroepen rond werk, opvang en asiel & migratie.

Eindconclusies

Het project liep twee jaar en de eindconclusies met verschillende richtlijnen werden afgelopen week voorgesteld tijdens een digitale conferentie. Om tot deze richtlijnen te komen, werden verschillende tools ontwikkeld, uitgetest en geëvalueerd zoals een jobbeurs, een screeningstool voor competenties, een training rond arbeidsattitudes…

De richtlijnen zijn opgebouwd volgens de vier componenten in de keten bij de toeleiding naar werk (screening, gap bridging, matching en sustainability):

  • Het screenen van vaardigheden bij asielzoekers enerzijds en het bekijken van de noden van werkgevers anderzijds (bijvoorbeeld knelpuntberoepen).
  • Het overbruggen van de kloof tussen werkgevers en werkzoekende asielzoekers of vluchtelingen door de werkgevers te sensibiliseren voor tewerkstelling van deze doelgroep, onder meer aan de hand van specifieke opleidingen.
  • Daaruit volgt dan het afstemmen van vraag & aanbod. Er werd bijvoorbeeld onderzocht hoe de verschillende lidstaten op een efficiënte manier een jobbeurs kunnen organiseren.
  • Tot slot gaat er veel aandacht naar duurzame tewerkstelling. Zo werd er gekeken welke ondersteuning asielzoekers nodig hebben om aan de slag te blijven of hoe werkgevers nadien nog antwoorden kunnen vinden op hun vragen, bij voorbeeld over arbeidscontracten.

Voor elke component werden er meerdere richtlijnen opgesteld die geïllustreerd worden met verschillende ‘best practices’ uit verschillende landen. Ook staan er bij elke guideline concrete acties voor de verschillende actoren in de keten.

Tijdens de slotconferentie werd meermaals benadrukt dat gedurende het project er op een erg constructieve manier werd samengewerkt tussen de verschillende projectpartners. De impact van Covid-19 op dit project maakte fysieke ontmoetingen onmogelijk en er moest meermaals naar andere oplossingen werden gezocht voor het testen van verschillende tools. De projectpartners zijn tevreden met het resultaat: het rapport met de richtlijnen, tools en ideeën biedt mogelijkheden die in heel Europa kunnen geïmplementeerd worden.

U kan de richtlijnen terugvinden in bijlage. De verschillende tools zijn verkrijgbaar op aanvraag via etcc@fedasil.be